Elävänä ekosysteemeissä – arvoa yhteiskehittämisestä

Mitä?

Sivustolta löydät tietoa, työkaluja ja vinkkejä monialaiseen yhteiskehittämiseen ja erilaisissa ekosysteemeissä toimimiseen.

Miksi?

Maailma ei noudata hallinnonalojen tai virastojen rajoja. Ekosysteemimäinen toimintamalli on välttämätön rajat ylittävien, kompleksisten ilmiöiden työstämiseen ja ongelmien ratkomiseen.

Kenelle?

Kaikille julkishallinnossa työskenteleville, joiden tehtäviin liittyy asiakokonaisuuksia, joiden työstämiseen tarvitaan mukaan monenlaisia toimijoita ja osaamista yhteiskunnan eri puolilta, myös Suomen ulkopuolelta.

Tutustu sivustoon >>