Parempihallinto.fi-palvelussa tekoäly auttaa kurkistamaan siilorajojen yli

Poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen on tarpeellista, mutta vaikeaa. Oikea käsi ei aina tiedä, mitä vasen käsi tekee, ja joskus kädet tekevät päällekkäistä tai suorastaan ristiriitaista työtä. Koordinointiongelma ei johdu niinkään tiedon puutteesta, vaan tiedon paljoudesta.

Ihanteellisessa tapauksessa valtion hankkeet toimisivat koordinoidusti, kaikki yhteen hiileen puhaltaen. Yksittäiselle hankejohtajalle hankkeensa ohjausympäristön kokonaisvaltainen hahmottaminen on valtavaan tietomäärään nähden lähes mahdoton tehtävä. Minkä muiden hankkeiden kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta eri hankkeiden yhteisvaikutukset olisivat mahdollisimman hyvät? Mitä tavoitteita ja reunaehtoja tulisi ottaa huomioon hanketta edistäessä?

Tekoälyn avulla kohti parempaa hallintoa

Tekoäly voi tarjota konkreettista apua koordinoimisen pulmaan, sillä se kykenee prosessoimaan ja jäsentämään suuria tietokokonaisuuksia tavalla, mikä olisi ihmisaivoille mahdotonta.

Väite ei ole tekoälyhypetystä. Parempihallinto.fi on uusi verkkopohjainen palvelu, joka kokoaa yhteen tietoa ministeriöiden hankkeista, hallitusohjelman kirjauksista, talousarvioluvuista, kestävän kehityksen indikaattoreista sekä megatrendeistä. Palvelussa hyödynnetään tekoälyä (luonnollisen kielen prosessointia) eri tavoilla mahdollistaakseen sen, että käyttäjä voi tutkailla ja tunnistaa, missä eri asiakirjoissa käsitellään samanlaisia teemoja. Toisin sanoen palvelu auttaa käyttäjää tunnistamaan potentiaalisia koordinoinnin ja yhteistyön paikkoja.

Parempihallinto.fi:n hakutoiminnon avulla voit syöttää pitkiäkin tekstejä – esimerkiksi kuvauksen uudesta hanke-esityksestä, kiinnostavasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä tai jonkin ajankohtaisen uutisen. Tekoälyavusteinen hakutoiminto ehdottaa siihen liittyviä hankkeita, tavoitteita, mittareita ja muita tietoja.

Palvelun hakutuloksiin tulisi suhtautua ehdotuksina. Käyttäjänä ihminen joutuu edelleen tutustumaan asiakirjojen sisältöön ja arvioimaan, mitkä yhteydet ovat milloinkin relevantteja. Mutta tekoäly tekee sellaista jalkatyötä – tuhansien eri asiakirjojen plärääminen – mikä olisi ihmiselle äärimmäisen aikaavievää.

Kerryttämällä tietoa myös päättyneistä hankkeista palvelu voisi parhaimmillaan korvata vaivalla hankittua henkilökohtaista kokemusta valtionhallinnon toiminnasta, asioiden yhteyksistä ja kontakteista.

Laadullisella tiedolla johtaminen: seuraavan harppauksen paikka?

Usein tiedolla johtaminen yhdistetään määrällisten tietojen (eli datojen) käyttöön johtamisessa, ja tällä saralla valtiossa on viime vuosina tehty ansiokasta kehitystyötä. Mutta määrällinen tieto on vain osa sitä tietokokonaisuutta, mitä hallinnossa käsitellään. Tekoäly tuo uudenlaisia mahdollisuuksia laadullisen tiedon analysointiin ja jäsentämiseen. Näitä menetelmiä tunnetaan vielä melko heikosti, ja niiden soveltaminen hallinnon työhön on lapsen kengissä, vaikka potentiaali on suuri.

Esimerkiksi Itla-säätiölle toteuttamamme, tekoälyavusteinen ”Näkymä”-työkalu on jo käytössä Tampereella ja pian muissakin kaupungeissa. Työkalu kerää kenttätoimijoilta vapaamuotoisia havaintoja lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Lapsiperhepalveluiden monialaisessa johtoryhmässä voidaan tarkastella ja jäsentää havaintoja tekoälyn avulla ja tunnistaa pinnan alla kuplivia, huomionarvoisia tilanteita ja ilmiöitä ennen niiden lumipalloistumista.

Oikein sovellettuna tekoäly ei hälvennä ihmisen asemaa, vaan vahvistaa sitä. Tekoäly voi tukea ihmisten arvokkaan kokemustiedon hyödyntämistä hallinnon työssä sekä tukea poikkihallinnollisten yhteistyöverkostojen muodostamista ja koordinoitua johtamista.

Kokeile palvelua osoitteessa: Parempihallinto.fi

Kirjoittaja

Peter Tattersall

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *