Kohti innostavaa ja onnellista työtä

Voiko vuorovaikutustaitoja kehittää ja opiskella verkossa? Kyllä, jos Itä-Suomen aluehallintovirastosta kysytään. Kaiku-kehittämishankkeena toteutettu Tutustu työidentiteettiisi -verkkokurssiin pääsee tutustumaan eOppivassa vuodenvaihteen jälkeen.

Kaiku-hankkeen taustalta löytyy Itä-Suomen aluehallintovirastossa vuosina 2016-2017 toteutettu vuorovaikutuksen kehittämisen hanke. Hankkeessa työstettiin työidentiteetin kehittämisen mallia sekä ID-mittaria, jonka avulla voi tunnistaa ja kehittää omia vuorovaikutus- ja työidentiteettitaitojaan.

”Tulokset kertoivat myönteisestä muutoksesta: keskinäisen vuorovaikutuksen toimivuus parani parissa vuodessa 30 prosenttia. Parannusta näkyi myös muun muassa osaamien ylläpidon parantamisen tuessa sekä kehityskeskusteluissa työn ja osaamisen tukena”, koulutussuunnittelija Päivi Hirvasmaa kertoo.

Samaan aikaan työsuojeluhallinnossa kehitettiin verkkopedagogiikkaa, joten asiat kulkivat ikään kuin käsi kädessä. Tältä pohjalta Itä-Suomen aluehallintovirastossa lähdettiin miettimään verkkokoulutuksen tuottamista vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ajatus oli ehkä haastava, mutta siitä se sitten lähti.

Arkkityypeistä työyhteisön kehittämiseen

Tavoitteeksi asetettiin rakentaa malli työidentiteettien tunnistamiseen ja kehittämiseen työyhteisössä sekä tuottaa verkkokurssi eOppivaan. Osaltaan työ kytkeytyi myös Osaava-järjestelmän käyttöönottoon valtiolla.

”Ihmisen toiminnan kehittämisen lähtökohtana on tunnistaa kehittymisen esteitä työidentiteetin eri osa-alueilta. Verkkokoulutuksen sisältö onkin kohdennettu siten, että se antaa kaikille työkaluja ja osaamista omien vuorovaikutustaitojen ja työidentiteetin tutkimiseen ja kehittämiseen”, Hirvasmaa sanoo.

Verkkokurssin sisältö koostuu työidentiteetin rakentumisen eri osa-alueista ja työidentiteettivalmentaja  Salme Mahlakaarron kehittämästä neliruutuisesta STOA-ikkunasta, johon kuuluvat Suhteet ihmisiin, Tarinani elämästä, Organisaatiosuhteeni sekä Ammatillinen osaamiseni.

Verkkokurssilla osa-alueita käsitellään kahdentoista arkkityypin kautta. Verkkokurssilla voi myös tutustua teorioihin ja videoihin sekä tehdä arkkityyppikyselyn oman profiilin rakentamiseksi. Työkalujen avulla työntekijä voi arvioida omaa toimijuuttaan työyhteisössä ja esimies tukea työntekijää ammatillisessa kehittymisessä.

Lisää hyvinvointia, voimavarat esiin

Vuorovaikutustaidoilla ja työidentiteettitaidoilla on organisaatioissa yhä suurempi rooli. Jatkuvan oppimisen ohella on tärkeää tunnistaa, miten ihminen oppii vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

”Työidentiteettitaitojen kehittäminen lisää organisaation toimijuutta uudistamalla työtä sekä parantamalla yksilöiden resilienssiä ja hyvinvointia. Työidentiteettitaitojen kehittäminen tuo näkyväksi yksilöiden piilossa olevia voimavaroja sekä tukee itseohjautuvuutta”, Hirvasmaa toteaa.

”On hyvä tiedostaa, että visiot ja strategiat rakennetaan tänä päivänä vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden, esimiesten, johdon ja asiakkaiden kanssa. Oman haasteensa asiaan tuo sekin, että elämme juuri nyt hyvin kompleksisissa toimintaympäristöissä, joissa tulevaisuuteen on yhä haasteellisempaa nähdä.”

Tutustu hankkeeseen: Innostavaa ja onnellista työtä

Valtiokonttorin Kaiku-rahan hakeminen

Kaiku-kehittämisraha on työelämän kehittämiseen tarkoitettu harkinnanvarainen rahoitus, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti.

Rahoitusta voidaan myöntää:

  • Valtion organisaatioiden kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin, joiden tavoitteena on virastojen oppiminen ja uudistuminen työn murroksessa.
  • Organisaatiokohtaisiin ja erityisesti poikkihallinnollisiin yhteishankkeisiin.
  • Lue lisää Kaiku-rahoituksesta

Kirjoittaja

Sari Okko

Toimittaja, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *