Innostavaa ja onnellista työtä

Hankkeen tavoitteena on rakentaa malli työidentiteettien tunnistamiseen ja kehittämiseen työyhteisössä ja samalla tuottaa verkkokurssit eOppivaan AVI:n kurssin pohjalta. Työidentiteettien tukemisen ja kehittämisen mallin ja verkkokurssien tavoitteena on tukea koko henkilöstöä jatkuvan kehityskeskustelun ja Osaava -järjestelmän käyttöönotossa. Työidentiteettien tunnistamisen ja kehittämisen malli kytkeytyy Osaava järjestelmän taustalla oleviin toimintatapoihin organisaatiossa. Verkkokurssit antavat osaamista ja välineitä tunnistaa neliruutuisen STOA -ikkunan (Suhteet ihmisiin, Tarinani elämästä, Organisaatiosuhteeni sekä Ammatillinen osaamiseni) kautta omaa työidentiteettiä. Verkkokurssien työkalujen avulla henkilö voi itse arvioida ja analysoida omaa toimijuuttaan työyhteisössä ja esimies voi tukea henkilöä esim. ammatillisessa kehittymisessä. Työidentiteettitaitojen kehittäminen lisää toimijuutta organisaatioon uudistamalla työtä, parantamalla yksilöiden resilienssiä ja hyvinvointia, tuo näkyväksi yksilöiden piilossa olevia voimavaroja ja tukee yksilöiden itseohjautuvuutta.

Hankkeen tavoitteet kytkeytyvät johdon työidentiteettien sekä toimintaympäristön kehittämiseen. Henkilöstön työidentiteettien kehittäminen ei tapahdu irrallisena johtamisesta ja toimintaympäristöstä. Optiona näihin verkkokursseihin liittyen voidaan toteuttaa johtamiseen liittyvä verkkokurssi.