Hyppää sisältöön

Hankkeet

Tukesin vastuullisuusohjelma

Koko Tukesin laajuisen vastuullisuusohjelman tekeminen vaatii johtamisen ja toimintakulttuurin muutosta, jotta voimme aidosti saada strategian..

Jaksa ja palaudu paremmin työssä ja työstä

Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen organisaatiokulttuurina. Työhyvinvointia edistävän kulttuurin muotoilu hybridityössä sekä vuoden 2024 muutosresilienssin..

Jalanjälkitiedolla tavoitteisiin

Hankkeen avulla vahvistamme kestävän kehityksen eteen tehtävää työtä. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035,..

Työhyvinvoinnin ja viestinnän kehittämishanke

Hallinto-oikeudessa on luotu strategia vuosille 2021 – 2024, jonka visiona on oikeusturvaa ammattitaidolla. Strategian painopistealueina..

Valmentavaa työotetta työyhteisöihin

Hanke on suunnattu koko oikeusministeriön hallinnonalalle. Oikeusministeriön hallinnonalan eri organisaatioissa on lähdetty edistämään valmentavaa johtamista..

Mentorointi oikeushallinnon esihenkilöille

Hankkeessa ovat mukana oikeusministeriön hallinnonalan eri sektorit: Oikeusapu ja edunvalvonta/OM, Ulosotto, Rikosseuraamuslaitos, Oikeusrekisterikeskus, Syyttäjälaitos ja..

Tuomioistuinten viestinnän tuen kehittäminen

Tuomioistuinviraston laissa säädetty tehtävä on tukea tuomioistuimia niiden viestinnässä. Tuomioistuinvirastolla on kuitenkin hyvin pienet viestinnän..

Pirkanmaan TE-toimiston työhyvinvointihanke 2024

Pirkanmaan TE-palveluissa on tunnistettu tarve organisaatiossa psykososiaalisen turvallisuuden lisäämiseen ja ylläpitämiseen kuten kehittäen työntekijöiden taitoja..