Kohti uudistavaa oppimista – oppimismentoriverkostotoiminnan käynnistäminen

Sospedsäätiön Feeniks-hanke yhteistyössä Valtiokonttorin Valtion työelämäpalvelujen kanssa on vuonna 2020 tarjonnut valtionhallinnon organisaatioille mahdollisuuden kehittää oppimiskulttuuriaan ja valmentaa Feeniks-hankkeen puitteissa organisaatioiden henkilöstön pariin oppimismentoreita. Oppimismentoroinnin tavoitteena on ollut vahvistaa innostavaa, yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen pohjautuvaa oppimismyönteisyyttä organisaatioissa. Oppimismentoroinnin lähtökohtana on uudenlaisen, oppimista vertaistasolla sekä työn arjessa ja käytänteissä edistävän toiminnan ja toimijuuden kehittäminen.

Puhumme työn murroksessa paljon osaamisen kehittämisestä, mutta ensin pitäisi kiinnostua jatkuvasta työssä oppimisesta, jossa itse työ nähdään oppimistilanteiden ketjuna. Työssä oppimisen tutkimusten mukaan oppimista tapahtuu suurimmalta osin arkisessa työssä ja organisaation toimintatavoissa, erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa, vuorovaikutuksessa kollegoiden, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa sekä omaa ja työyhteisön työtä kehitettäessä. Tässäkin oppimismentorointi voi meitä auttaa.

Työn murroksessa osaaminen voi vanhentua nopeasti. Siksikin on tärkeää olla kiinnostunut jatkuvasta oppimisesta eli prosesseista, joissa osaaminen rakentuu. Tärkeimmät uuden työn osaamisvaatimukset niin työntekijälle kuin työyhteisölle ovatkin oppimaan oppimisen taitoja. Mitä enemmän tavoitellaan uudistumista, sitä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota kulttuuriin, siihen, millaisia oppimisen prosesseja luomme ja tuemme, ja miten niitä tehdään näkyväksi ja niistä keskustellaan. Tätä voi edistää myös oppimismentoroinnin avulla.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää oppimismentoreiden yhteisen oppimisverkoston toiminta, mikä tukee oppimismentoreiden yhteistä oppimista ja innovointia, vertaistukea sekä oppimismentoroinnin kehittämistä ja laajentamista edelleen ja oppimismentorointikokemusten jakamista koko valtioyhteisölle. Oppimisverkoston toiminta on tarkoitettu Feeniks-hankkeen oppimismentorivalmennukseen 2020-2021 osallistuville ministeriöille ja virastoille sekä kaikille valtionhallinnon toimijoille, jotka haluavat edistää uudistavaa oppimiskulttuuria virastoissaan.

Hankkeen vaikuttavuustavoitteena on uudistaa valtion työelämän oppimiskulttuuria oppimismentoroinnin avulla. Oppimismentoroinnin tavoitteena on vahvistaa valtion organisaatiossa uudistavaa eli reflektiooon, kokeiluun ja yhdessä oppimiseen pohjautuvaa oppimismyönteisyyttä ja työssä oppimisen mahdollisuuksien tunnistamista sekä tunnustamista. Tavoitteena on, että valtion organisaatiot omaksuvat jatkuvan oppimisen edellytysten varmistamisen ja mahdollistamisen toimintaansa.