Kestävät virastot

Hanke toteutetaan yhteistyössä Museoviraston, Taiteen edistämiskeskuksen ja Suomenlinnan hoitokunnan kesken. Hankkeen teema on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.

Kulttuurilla, kulttuuriperinnöllä ja taiteella on paljon annettavaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Museovirasto, Taiteen edistämiskeskus ja Suomenlinnan hoitokunta voivat yhdessä nostaa esiin tämän kentän merkitystä Agenda 2030-työssä.

Hanke tukee lisäksi virastojen valmistautumista vastuullisuusraportointiin sekä kehittymään resurssiviisaammiksi.

Museovirasto on strategiassaan ja tulossopimuksessaan sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen. Haluamme kehittää kestävän kehityksen osaamistamme yhteistyössä muiden virastojen ja toimijoiden kanssa. Museoviraston tulostavoitteena on laatia kestävän kehityksen toimintaohjelma (2021) sekä kehittää hiilijalanjälkimittari omalle toiminnalleen. Yhteishanke tukee virastoa näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Taiteen edistämiskeskuksen tulosohjauksessa Agenda 2030 tavoiteohjelman tavoitteiden edistäminen on kirjattu kaudelle 2020–2023. Yhdessä Museoviraston ja Suomenlinnan hoitokunnan kanssa muodostamme sopivalla tavalla yhtenäisen kehittäjäjoukon, jossa toisaalta jokainen virasto rikastuttaa hanketta omalla näkökulmallaan ja osaamisellaan.

Suomenlinnan hoitokunta on sitoutunut tulossopimuksessaan noudattamaan sekä hiilineutraaliustavoitetta että Agenda 2030:n tavoitteita. Hoitokunta on käynnistänyt laatujärjestelmän tekemisen. Laatujärjestelmä kytkeytyy myös ympäristöjärjestelmään sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kokonaisuuksiin. Hanke tuo hoitokunnalle yhden lisän kokonaisuuden kehittämiseen.

Hankkeen myötä kulttuurin, kulttuuriperinnön ja taiteen merkitys kestävän kehityksen voimavarana on kirkkaampi ja mukana olevat virastot nykyistä kyvykkäämpiä toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen toteuduttua Museovirasto on tunnistanut ja määritellyt kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) kytkökset toimintaansa sekä toimet, joilla voimme edistää tavoitteiden toteutumista. Kestävään kehitykseen liittyvä osaamisemme on kasvanut ja yhteistyömme kumppanivirastojen kanssa lujittunut. Olemme valmiimpia ja kyvykkäämpiä edistämään kulttuuriperinnön käyttöä kestävän kehityksen voimavarana yhteiskunnassa. Pystymme arvioimaan omaa vaikutustamme luonnonvarojen käytössä ja vähentämään sitä.

Hanke auttaa Taiteen edistämiskeskusta hahmottamaan viraston toiminnan kannalta keskeisimmät kestävyyden osa-alueet, joita se voi ryhtyä tavoitteellisesti kehittämään. Henkilöstön ymmärrys Agenda2030-ohjelman sisällöistä syvenee ja osaamme ohjeistaa myös asiakkaitamme entistä paremmin. Yhteinen hanke luo pohjat syventää entisestään yhteistyötä ”kaverivirastojen” kanssa ja voimme tuoda omalta toimialueeltamme asiantuntijuutta ja osaajia myös hankkeen jälkeisiin yhteistyöprojekteihin ja -tapahtumiin.

Hankkeen avulla Suomenlinnan hoitokunta on löytänyt uusia yhteistyökumppaneita kestävän kehityksen näkökulmien laajentamiseksi. Hankkeella hoitokunta on pystynyt panostamaan arviointiin, mittaamiseen ja raportoinnin kehittämiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa.