Hybridi-/monipaikkainen työ

Hanke on jatkoa aikaisemmalle hankkeelle. Valtion hallinnossa ollaan siirtymävaiheessa monipaikkaisen työn tekemiseen ja esimiehet sekä henkilöstö tarvitsevat tukea muutokseen. Toimintaympäristön nopeutuva muutos ja ihmissysteemin toisiinsa kytkeytyvät ilmiöt muuttavat yhteistyön ja oppimisen luonnetta.

Hankkeen tavoitteena on hybridi/monipaikkaisen työn haltuunotto sekä vuorovaikutuksen lisääminen organisaatiossa. Opitaan yhdessä jakamalla ideoita, joita kokeillaan työyhteisössä tai kahden organisaation välisissä tiimeissä.

Valmennusta järjestetään digitaalisessa ympäristössä, jossa harjoitellaan yhdessä oppimisen menetelmiä. Yhdessä opittua sekä saatuja ideoita viedään työyhteisön toimintaympäristöön.