Hybridityö/monipaikkainen työ organisaatioissa

Valtion hallinnossa ollaan siirtymässä monipaikkaiseen työhön ja esimiehet sekä henkilöstö tarvitsevat tukea muutokseen. Organisaatiot ovat muutoksessa eri vaiheessa.

Tavoitteina on hybridi/monipaikkaisen työn haltuunotto tähän hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa mm. vuorovaikutuksen lisääminen organisaatiossa ja yli organisaatiorajojen. Hanke on systeeminen prosessi, jossa organisaatiot opettelevat valmentavaa työotetta sekä oppimista yhdessä jatkuvan vuorovaikutuksen ja kokeilujen kautta. Kokemusta ja opittuja asioita tullaan jakamaan muille organisaatioille. Tarkoituksena on organisaatioiden ristiinoppiminen.

Valmennus järjestetään digitaalisessa ympäristössä ja samalla opitaan digitaalisia työtapoja. Digitaalisuudella viitataan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen muutosprosessiin, joka on seurausta tieto- ja viestintätekniikan (ICT:n) kehityksestä. Valmennuksessa käytetään valmentavan työotteen ja yhdessä oppimisen menetelmiä. Valmennus on vuorovaikutusta lisäävää organisaatioiden sisällä sekä yli organisaatiorajojen. Työpajojen välillä suoritettavat kokeilut kannustavat itse- ja yhdessäohjautuvuuteen.