Hallintolaki 20 vuotta − virkakielihaaste julkishallinnolle

Vill du läsa artikeln på svenska? Klicka här: Förvaltningslagen 20 år − klarspråksutmaning för den offentliga sektorn – Institutet för de inhemska språken (sprakinstitutet.fi)

Asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä kieli säästää aikaa ja rahaa.

Hallintolaki tuli voimaan vuoden 2004 alussa. Sen kielipykälä velvoittaa viranomaiset käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hallintolain juhlavuonna Kotimaisten kielten keskus (Kotus) haastaa julkishallinnon organisaatiot hyödyntämään hyvän virkakielen verkkokursseja.

Hallinto toimii teksteillä. Monen hallinnossa työskentelevän työpäivä koostuukin suurelta osin kirjoittamisesta ja lukemisesta. Keskeisin hyvän virkakielen taloudellisista hyödyistä on se, että selkeä ja ymmärrettävä kieli säästää sekä asiakkaiden että viranomaisten aikaa.

Olen tänään haastanut kaikki julkishallinnon organisaatiot ottamaan hyvän virkakielen verkkokurssit osaksi uusien työntekijöiden perehdytystä. Haaste koskee erityisesti viranomaisia, kuten ministeriöitä, hyvinvointialueita sekä valtion ja kuntien virastoja ja laitoksia. Haasteen voivat halutessaan ottaa vastaan muutkin organisaatiot, kuten kolmannen sektorin toimijat.

Hyvä virkakieli hyödyttää kaikkia

Selkeä ja ymmärrettävä kieli säästää kaikkien aikaa ja sujuvoittaa yhteydenpitoa asiakkaisiin. Kun asiakkaat löytävät tarvitsemansa tiedon helposti ja ymmärtävät saamansa ohjeet, heidän on myös helpompi toimia niiden mukaisesti. Näin neuvonnan ja muun asiakaspalvelun tarve vähenee.

Kun tietoa on tarjolla helposti ja ymmärrettävästi, asiakkaiden luottamus viranomaisia kohtaan paranee. Lisäksi tutkimuksissa on huomattu, että hyvä virkakieli lisää työntekijöiden tehokkuutta. Näyttää myös siltä, että hakukoneet löytävät paremmin verkkosivuille, joiden sisältö on kirjoitettu selkeällä kielellä.

Hyvä virkakieli edistää kansalaisten tasa-arvoa

Suomalaiselta yhteiskunnalta odotetaan tasa-arvoisuutta. Hallintolaki velvoittaa viranomaisia varmistamaan, että oikeusturva toteutuu, hallinto on hyvää ja palvelut laadukkaita.

Yksi keino näiden takaamiseksi on käyttää kieltä, jota kaikki ymmärtävät. Luottamus julkisiin palveluihin ja hallintoon vahvistuu, kun viranomaisten tekstit ovat asiallisia ja selkeitä eikä niiden ymmärtäminen tuota vaikeuksia.

Avoimet virkakielen verkkokurssit työn tukena

Kotuksen laatimat hyvän virkakielen verkkokurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ne ovat valtionhallinnon yhteisellä oppimisalustalla E-oppivassa. Hyvän virkakielen verkkokursseja on kuusi: viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen.

Kursseja kannattaa käyttää uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, koko henkilöstön kielenkäyttötaitojen parantamiseen ja tekstinteon käytänteiden kehittämiseen. Kursseja voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin, mutta suosittelemme lämpimästi, että niitä suoritetaan yhdessä työkavereiden kanssa.

Kurssien tarkemmat esittelyt ovat verkkosivullamme Hyvän virkakielen verkkokurssipaketti. Sivulla on lisäksi vinkkejä siitä, millaisia oppimispolkuja kursseista voi koota eri työntekijäryhmille. Myös meillä Kotuksessa kurssit ovat osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Kohti antoisaa viranomaisvuorovaikutusta

Organisaatioiden on hyvä aika ajoin pysähtyä pohtimaan, miten sen osaaminen tai palvelut ovat kehittyneet ja miten käyttäjät ne kokevat. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden lisäksi on tärkeää pohtia, ovatko ne myös kielellisesti saavutettavia kaikille. Hyvän virkakielen verkkokurssien hyödyntäminen on konkreettinen askel asiakaskokemuksen parantamiseen.

Omien palveluiden ja toimintojen kehittämisessä kannattaa hyödyntää tietoa asiakkailta. Kotus kerää vuosittain palveluidensa käyttäjiltä palautetta, kokemuksia ja toiveita Kotuksen toiminnasta. Olemme nähneet erittäin tärkeäksi sen, että voimme hyödyntää käyttäjien palautetta palveluidemme kehittämisessä.

Myös kielen selkeydestä ja ymmärrettävyydestä on hyödyllistä kerätä tietoa. Siten on mahdollista asiakkaiden kanssa yhdessä vahvistaa antoisaa viranomaisvuorovaikutusta.

Kun lähdette mukaan haasteeseen, kertokaa siitä meille sähköpostitse (virkakieli@kotus.fi). Sosiaalisessa mediassa pyydämme käyttämään aihetunnistetta #virkakielihaaste ja merkitsemään postauksiin Kotimaisten kielten keskus (Instagram ja Facebook) ja Kotus_tiedotus (viestipalvelu X).

Tervetuloa mukaan haasteeseen!

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin Kotimaisen kielten keskuksen verkkosivuilla 14.5.2024.

Kirjoittaja

Leena Nissilä

Johtaja, Kotimaisten kielten keskus

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *