Esimiestreffeillä kysymysten äärellä

Pohdimme valtionhallinnon esimiestreffeillä 24.1.2019 uuden työn maailmaa ja miten johdamme yhdessä. Ajatuksia olivat vaihtamassa esimiehiä Opetushallituksesta, Kelasta, Tilastokeskuksesta, VRK:sta ja Maistraateista. Paikalla oli myös valmentaja Timo Huttunen, joka ansiokkaasti alusti aiheesta ”Esimiestyön muuttuminen ja sen vaikutukset työn arkeen ja työkulttuuriin”. Idea keskijohdon esimiestreffeille syntyi Työ 2.0 -kummivirastoilta.

Johtamisen kysymykset

Minua herätteli treffeillä eniten esimiehen uudenlaisen johtamisen kysymykset. Mitä esimies tekee vähemmän? Mitä esimies antaa johdettavilleen? Otetaanko vastuuta yhdessä ja tehdäänkö kaikki yhdessä? Timo Huttusen sanoin ”vaikka ei olisi esimiestä, on aina johtajuutta!”.

Muuttuva esimiestyö näyttäytyy johdettavissa heidän itsenäisenä ohjautumisena, aktiivisuutena ja oma-aloitteisuutena, valtuuksina toimia sekä vastausten hakemisena esimiesvastausautomaatin sijaan. Kun esimies antaa johdettavalleen vastuuta, niin mitä se konkreettisesti tarkoittaa työntekijälle? Pitäisikö vastuunjakaminen näkyä työntekijän palkkapussissa, esimiehen antamana palautteena vai lisääntyneenä määränä työtä? Entä mitä tunteita nämä herättävät esimiehessä, entä hänen johdettavassaan?

Kysymysten nelikenttä

Yhdessä tehtävät kehittymissuunnitelmat auttavat esimiestä siirtymään uudenlaiseen johtajuuteen, jolla tavoitellaan kannustamista, toisten auttamista, ihmislähtöisyyttä ja palvelevaa toimintaa. Mitkä ovat tärkeimmät valintamme, jotta onnistumme muuttuvassa esimiestyössä? Itse pohdin asiaa nelikentän avulla. Johtaminen on yhdessä tehtäviä valintoja, jotka mahdollistavat joko uuden luomisen tai nykyisestä luopumisen kuin myös sen, mitä nykyisessä olevaa kehitetään tai pidetään ennallaan.

Nelikenttä auttaa jäsentämään nykyisyyttä tulevaan niin toiminnan kehittämisessä kuin itseinventaarina. Nelikenttä toimii hyvin myös asiantuntijan pohtiessa toimintaansa sekä työhyvinvointinsa ja osaamisensa kehittämistä.

Työ 2.0 kummien hissipuhe

”Toimimme työpaikoilla työelämän murroksen oivalluttajina, tulkkeina ja inspiroijina. Motivoimme ja rohkaisemme uusiin työntekemisen tapoihin ja ympäristöihin.”

Mielestäni hissipuheen teonsanat tuovat vastauksia myös uudenlaisen johtamisen kysymyksiin. Hissipuhe kannustaa meitä jokaista olemaan mukana työn murroksessa ja toimimaan tukena toisillemme työelämässä.


Kirjoittaja: Eija Poutanen | Kuvat: Pixabay, Eija Poutanen, Työ 2.0 ja Lahden Kuvamestarit

Eija Poutanen on ARAn HR Partner, työsuojelupäällikkö, KAIKU-kehittäjä ja Työ 2.0 -kummi.
Eija Twitterissä

 

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *