Case: Puheohjatun visualisoinnin demo

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Perinteisesti tietoa käsitellään ohjelmilla, joita käytetään näppäimistöllä tai hiirellä – eli käsin.
 • Tyypillinen työväline tiedon hyödyntämiseen ovat esim. taulukkolaskentaohjelmat, joista ollaan tosin siirtymässä kohti tehokkaampaa tietojen käyttöä ja monipuolisempaa visualisointia mahdollistavia BI-työvälineitä (Business Intelligent). Kuitenkin tässäkin tapauksessa tietoa käytetään edelleen käsin.
 • Ihmiselle luontainen tapa käyttää palveluita on kuvata puheella haluamansa asia tai tarve. Miten puhetta voidaan käyttää, kun tarpeena on hyödyntää tietoa?

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Tavoitteena demossa oli kokeilla, miten tietoa voi käyttää puhumalla aiemman käsikäyttöisen tavan asemasta.
 • Tekoälyn tukemana voidaan tulevaisuudessa tarjota asiakkaille kohdennetusti heidän työrooliaan ja -tehtäviään tukevia palveluja, joiden käyttö voi poiketa nykyisin totutuista tavoista.
 • Tulevaisuudessa meillä voi olla työkavereina ns. digityöntekijöitä, joita on mahdollista konsultoida eri päätelaitteilla myös puheohjatusti.
 • Mahdollisuuksien konkretisoimiseksi tuotettiin havaintoesitys, jossa digicontroller esittelee hallituksen kärkihankkeiden toteumia.

Mitä tehtiin?

Demon toteutuksessa tarvittiin tiedon visualisointiohjelmaa, joka sovitettiin yhteen luonnollista kieltä ymmärtävän ja tuottavan teknologian kanssa.

 • Demottavat tiedot ovat hallituksen kärkihankkeiden talouden toteumatietoja.
 • Demo toteutettiin nopeasti kesän aikana.

Tulokset?

 • Lopputuloksena saatiin kehitettyä demo, jossa tiedon hyödyntäjä pystyy puheella ohjaamalla käyttämään kärkihanketietoja.
 • Demossa digitaalinen controller-avustaja vastaa suullisesti esitettyihin pyyntöihin ja muodostaa visuaalisen esityksen hallituksen kärkihankkeista, hankkeen tai projektin nimellä tai numerolla.
 • Digicontroller kertoo myös hankkeiden ja projektien poikkeamat sekä budjettiennusteet toteuman perusteella.

Mitä seuraavaksi?

 • Digicontrolleria on tarkoitus jatkokehittää niin, että puheella tapahtuvan kommunikoinnin lisäksi pystytään tuottamaan myös syvempää analyysiä ja tarinaa tiedon käytön tueksi.

Haluatko kuulla lisää?
Ota meihin yhteyttä:

kehityspäällikkö Heikki Asikainen, heikki.asikainen@palkeet.fi

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri