Case: Hankintatutka – työväline organisaation hankintatoimen kypsyysasteen analysointiin

Hansel tukee asiakkaitaan hankintatoimen kehittämisessä. Nostamme yhteistyössä koko julkisen sektorin hankintatoimen kohti seuraavaa tasoa. Hankintatutka-työvälineen avulla jokainen julkisen sektorin työntekijä voi arvioida oman organisaation hankintatoimen laatua ja verrata tuloksia muihin organisaatioihin.

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Haluttiin tehdä hankintatoimen arviointi ja kehittäminen mahdollisimman vuorovaikutteiseksi ja helpoksi asiakkaille.
 • Haluttiin luoda Suomen julkishallintoon yhtenäinen teoriakehikko hankintatoimen kehittämiseksi ja organisaation omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseksi.
 • Haluttiin lisätä avoimuutta ja kiinnostusta hankintatoimen kehittämiseen ja lisätä osaamista julkisen sektorin organisaatioissa; kohderyhmänä on niin johto, hankinta-asiantuntijat kuin muutkin asiantuntijat.

Mitä tehtiin?

 • Luotiin teoriakehikko ja analysoitiin analyytikkojen kanssa taustadataa organisaation hankintatoimen maturiteetin eli kypsyysasteen arvioimiseksi. Valmisteluvaiheessa tehtiin yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja tanskalaisen SKI:n (Staten og Kommunernes Indkøbsservice)  kanssa.
 • Pilotoitiin ja protoiltiin maturiteettimallin työkalua asiakkaiden kanssa yhteiskehittämällä sitä ensin manuaalisesti, sitten testiympäristössä ja lopulta tuotantoympäristössä.
 • Luotiin ketterän kehittämisen periaatteilla ja API-rajanpintoja hyödyntäen yhteistyössä otaniemeläisen startup-yrityksen kanssa hankintadataa hyödyntävät kyselyt ja porauduttavat tulosvisualisoinnit.

Tulokset

 • Julkishallinnon hankintatoimea arvioidaan yhtenäisellä kehikolla ja helposti skaalautuvalla työvälineellä
 • Eri vastaajaryhmien ja organisaatioiden tuloksia voidaan verrata ja pidemmän aikavälin kehittymistä tarkastella edistyneillä raporteilla.
 • Jokainen organisaation työntekijä voi hyödyntää työkalua ja kaikki vastaukset pystytään käsittelemään yhdenmukaisella tavalla.
 • Käytössä on työkalu, jonka avulla saadaan organisaation hankintatoimen nykytila ja kehittämisen prioriteetit selville helposti.

Mitä seuraavaksi?

 • Seuraavaksi lähdemme laajentamaan työvälinettä valtionhallinon lisäksi muille asiakkaille ja kuntasektorille. Tarkoitus on myös kokeilla uusia osallistavia työvälineitä hankintojen kehittämisessä.
 • Lisäpalveluna organisaatio voi tilata Hanselilta tulosten esittelyn, jossa hankintatoimen nykytila, tavoitteet ja toimenpiteet määritellään yhdessä virtuaalisesti toteutetussa työpajassa.

Haluatko kuulla lisää tai keskustella mahdollisesta yhteistyöstä?

www.hansel.fi/hankintatutka

Ota meihin yhteyttä:

Kalle Pinni, Hansel, puh. 029 4444 252
Mika Hänninen, Hansel, puh. 029 4444 279

 

 

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri