Viestintä on linkki organisaation sisäisen ja ulkoisen maailman välillä

Viestintä toimii organisaation sisäisen ja ulkoisen maailman välissä ja varmistaa omalta osaltaan, että nämä kaksi maailmaa kohtaavat onnistuneesti.

Verohallinnon 5000 työtekijää tekevät työtä sen eteen, että lakisääteiset verot yhteiskunnan toiminnan rahoittamiseksi saadaan kerättyä. Tavoitteena on tehokas toiminta, verovajeen minimointi ja mahdollisimman kevyt hallinnollinen taakka asiakkaille.

Asiakasymmärrys ja -lähtöisyys ovat olleet toiminnan kulmakiviä jo hyvän aikaa.

Moni ei tule ajatelleeksi, millainen IT- ja asiantuntijakoneisto vastaa verojen keräämisestä ja eteenpäin tulouttamisesta. Verohallinnossa on töissä niin IT-osaajia, veroasiantuntijoita, juristeja, henkilöstöammattilaisia, palveluiden kehittäjiä, asiakaspalvelijoita kuin viestijöitäkin.

Me Verohallinnon viestijät olemme mukana organisaatiomme eri päätöksenteko- ja tiedonjakofoorumeilla. Havainnoimme, mitä organisaatiossa tapahtuu ja käymme keskusteluja siitä, mikä on organisaation tuleva suunta. Teemme työyhteisöviestintää ja tarjoamme viestintätukea ja -sparrausta.

Viestintä on näkyvää tekemistä, josta organisaation jäsenillä on usein oma mielipiteensä. Me pohjaamme viestintämme kuitenkin strategiaan, tavoitteisiin ja tietoon, emme mutuun. Viestimme sisäisille kumppaneille onkin: kertokaa meille ongelma, me mietimme siihen viestinnälliset ratkaisut.

Seuraamme tarkkaan asiakaskäyttäytymistä ja sen kehitystä. Meille on selvää, että teemme ulkoista viestintää nimenomaan asiakkaille ja muille sidosryhmille. Tottakai viestintämme taustalla on organisaation tavoitteet, mutta emme usko organisaatio-, vaan vastaanottajalähtöiseen viestintään.

Perinteisen viranomaistiedottamisen sijaan olemme siirtyneet vuoropuheluun veronmaksajien kanssa.

Olemme siellä missä hekin, puhumme ymmärrettävästi ja keskustelemme. Muistutamme, kannustamme ja tuemme veroasioiden hoitoon. Kokeilemme viestinnässämme uudenlaisia keinoja, ja lempeä huumorikin on keinovalikoimassamme. Saamamme palautteen perusteella olemme onnistuneet tekemään veroasioiden hoidosta vähemmän hankalaa ja jopa ilahduttamaan oivaltavalla viestinnällämme. Someviestintämme on noteerattu ja palkittu.

Asiakasviestintää helpottavat Verohallinnon erinomaiset sähköiset palvelut, joiden käyttöön ihmisiä on mukava opastaa. Valtaosa kansasta hoitaa veroasiansa nykyään verkossa, osa edelleen puhelimessa tai toimistoilla. Verkkopalvelut, asiakaspalvelu ja asiakasviestintä ovat asiakkaalle samaa kokonaisuutta, jonka eri osat täydentävät toisiaan ja toimivat kaikki Verohallinnon äänenä asiakkaiden suuntaan.

Positiivinen asiakaskokemus on kirjattu Verohallinnon strategiaan. Haluamme, että asiakkaat hoitavat veroasiansa oikeaan aikaan hyvillä mielin ja ymmärtävät, miksi ja mihin veroja kerätään. Onnistuneen viestinnän avulla voimme tukea kaikkea tätä.

Meille Verohallinnon viestijöille on ilo ja kunnia saada tehdä merkityksellistä työtä suoranaisella näköalapaikalla suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kirjoittaja

Nilla Hietamäki

Viestintäpäällikkö, Verohallinto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *