Uuden työn Kaiku-palkinto 2019 voittaja: Työkkärit vankiloissa – kaikki palvelut yhdelle luukulle

Palvelut kannattaa viedä sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Tältä pohjalta syntyi Rikosseuraamuslaitoksen Työkkärit vankiloissa -toimintamalli, joka vastaa moniongelmaisten asiakkaiden tarpeisiin uudenlaisella otteella.

Rikosseuraamuslaitoksen Vankeusaika mahdollisuutena 2016−2019 -hankkeen tavoitteena on parantaa rikostaustaisten yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista asiakastyön, uusien palvelumuotojen kokeilun, verkostoyhteistyön, yhteisen kehittämisen ja suositusten kautta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää myös tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, sosiaaliseen osallisuuteen ja työllistymiseen kuntoutuksen, osallisuuden, koulutuksen ja työelämäpalveluiden avulla.

”Olemme siellä, missä meitä tarvitaan”

Rikosseuraamuslaitos toi TE-palveluiden, työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), Kelan ja eri järjestöjen palvelut lähemmäs asiakkaita ja helpommin käytettäviksi. Toimijat jalkautuvat laitosten sisälle tai toteuttavat palvelujaan sähköisesti Lyncin ja Skypen kautta.

Hankkeeseen rekrytointiin TE-palveluiden, TYP:n ja Kelan osaajia, jotka toivat uudenlaisen osaamisen ja verkostot vankiloihin ja  yhdyskuntaseraamustoimistoihin. Tämä synnytti luonnollisia kanavia yhteistyön tehostamiseen. Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstöä sijoitettiin TYP-verkostoihin palvelujatkumoiden turvaamiseksi.

– TE-palveluiden jalkautuminen laitoksiin on saanut positiivisen vastaanoton kentällä. Palvelu on suunnattu kaikille vangeille, jotka haluavat miettiä työnhakuaan, koulutustaan ja muita mahdollisuuksiaan vapautumisen jälkeen, projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi sanoo.

”Meillä on osaamista, joka tukee asiakkaitamme”

Hankkeessa suunniteltiin alun perin mallia, jossa Risen työntekijä olisi vastaanottamassa vankia kunnassa, TYP-verkoston palveluissa. Malli ei kuitenkaan toiminut niin hyvin kuin oli ajateltu. Muutamien kuukausien jälkeen Turun vankilassa syntyi toimivaksi todettu innovaatio, jossa työkkäri jalkautuisi laitokseen ja käynnistäisi tarvittavat palvelut jo ennen vangin vapautumista.

Turusta lähtenyt innovaatio on nyt levinnyt jossain muodossa jo kymmeneen laitokseen ympäri Suomea.

– Saimme STM:n OTE-kärkihankkeelta yli 20 paikkaa työkykykoordinaattorikoulutukseen. Hankekauden aikana syntyi varmuus siitä, että meillä tulee olla koulutukseen ja kuntoutukseen liittyvää osaamista, joka tukee asiakkaita siirtymään seuraaviin palveluihin, Kaarlejärvi sanoo.

Kun työkkärin vastaanotto on viety vankiloihin, TE-toimiston asiantuntijat ovat päässeet keskustelemaan vankien kanssa vapautumisen jälkeisestä ajasta ja samalla on laitettu työnhaku voimaan. Hyvät kokemukset kertovat puolestaan ja työ kantaa hedelmää.

Työkkärit vankiloissa! –toimintamalli vastaa aiempaa paremmin asiakkaiden moninaisiin ongelmiin.

Uusi työnkuva kehittää palveluketjua

Toimintamallin ansiosta laajaan kohderyhmään luotiin kaksi uutta työnkuvaa: työkykykoordinaattori, joka vakinaistettiin Etelä-Suomen alueelle sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisiin vankeihin keskittyvä työntekijä Turun vankilaan.

Rikostaustaiset ovat usein moniongelmaisia ja usean yhtäaikaisen palvelun tarpeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut löytää keinoja tehostaa rangaistuksenaikaista kuntoutusta sekä turvata kuntoutuksen ja työllisyyden jatkumot siviiliin.

Uudenlaisen osaamisen rekrytoinnilla sekä rohkeasti verkoston kanssa uudenlaisen toimintatavan kokeilulla voi syntyä jotain sellaista, jota ei alun perin osattu ajatellakaan. – Tarvitsimme uutta otetta, sillä siilomainen työskentely ei ole enää nykypäivää valtiollakaan, Kaarlejärvi sanoo.

– Organisaatio hengittää nyt paremmin, kun toimimme elävästi verkoston kanssa, haimme uudenlaista osaamista rekrytoinnin kautta sekä koulutimme henkilöstöä riittävästi avointeemoihimme liittyen. Joskus muutos nopeutuu, kun aiheeseen panostetaan riittävästi.

Rohkeaa työtä yli rajojen

Rohkeasti tehtävät pilotit ovat tehneet kehittämisestä ketterää, kun aina ei tarvitse pelätä epäonnistumisia.

– Olemme tehneet yhteistyötä verkostona ennakkoluulottomasti yli organisaatioiden rajojen. Työtä on tehty mm. toisen viranomaisen tiloissa ja järjestöt ovat toimineet laitosten sisällä. Palvelua on toteutettu sähköisten välineiden kautta ja videoneuvottelulaitteiden välityksellä. Näin olemme vähentäneet matkustamista ja hiilijalanjälkeä sekä mahdollistaneet fyysisesti etäällä olevien laitosten vankien osallisuutta ja palveluiden käyttöä, Kaarlejärvi kertoo.

–  Uudenlainen osaaminen on auttanut henkilöstöä löytämään monialaista työllistymistä edistävää palvelua tarvitsevat asiakkaat. Yhteistyön seurauksena asiakkaat ovat myös työllistyneet. Kun asiakkaan elämäntilanne paranee, riski uusiin rikoksiin vähenee.

Muutoksentekijät-pinssi kuvaa rikosseuraamusalalla tehtävää uusintarikollisuutta vähentävää kuntoutustyötä.

Asiakkaan aidot palvelutarpeet esiin

Yhteistyö on henkilöstön näkökulmasta innostavaa ja opettavaa. Toisen organisaation tehtävistä on paitsi opittu, saatu myös uusia työkavereita. Sekä Risen henkilöstö sekä kumppaniverkosto ovat saaneet koulutusta ja sitä kautta uudenlaista osaamista työskennellä rikostaustaisten kanssa.

Vankien kohtaaminen on yhteistyön kautta muuttunut turvallisemmaksi.

TE-palveluiden toiminta jatkuu nyt noin kymmenessä laitoksessa. Myös TYP-yhteistyö jatkuu aiempaa tiiviimmin muutamilla alueilla ja KELA-yhteistyötä edistetään edelleen. Etelä-Suomen rikosseuraamusalueelle vakinaistettu uusi työkykykoordinaatioon liittyvä virka, valtakunnallinen Risen työkykykoordinaattoriverkosto, innostuneet kumppanit ja Risen sitoutunut työote turvaavat toiminnan jatkumisen tulevaisuudessa.

– Suosittelemme muitakin organisaatioita miettimään, mitkä asiakkaan aidot palvelutarpeet ovat. Yhteinen palveluntuottaminen ja tehtävänkuvien uudistaminen lisää tiedonvaihtoa, luottamusta, osaamista ja parityötä sekä vähentää jossain määrin kustannuksia vaikkapa yhteisvastaanottotilojen ja päällekkäisen työn vähenemisen kautta, Kaarlejärvi summaa.

Vankeusaika mahdollisuutena! -hanke on Rikosseuraamuslaitoksen, THL:n vankiterveydenhuollon, HDL:n Vamos-palveluiden, ViaDian ja Kuntoutussäätiön yhteishanke, joka on saanut rahoituksensa STM:n ESR-rahoituksen kautta.

Kuuntele Lyhenteet-biisi
Lyhenteet-biisi on tehty tilaustyönä Risen Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeelle. Kappaleen sanoitus perustuu rikosseuraamusalalla käytettäviin lyhenteisiin, joita pyritään tekemään tutuksi hauskalla tavalla. Sanoituksen tekijä on vanki, joka on osallistunut Riihimäen kansalaisopiston järjestämälle musiikkikurssille. Säv. & san. J. Kokkinen.
https://youtu.be/wBv0kqjFJGE


Teksti: Sari Okko ׀ Kuvat: Liisa Virolainen ja Rikosseuraamuslaitos