Työyhteisösovittelu – sopua sovittelulla

HAUSin koulutusohjelma avaa uusia ammatillisia kehittymispolkuja

Työhyvinvointi puhututtaa tänä päivänä –sitä enemmän mitä enemmän työpahoinvointi kuormittaa­– niin yksilöitä kuin organisaatioita. Merkittävimmäksi työhyvinvointia kuormittavaksi tekijäksi on tunnistettu työpaikan ristiriidat, jotka pitkittyessään ja eskaloituessaan alkavat aiheuttaa psykososiaalista kuormitusta ja näkyä työpaikoilla ennen pitkää monin eri tavoin: työn imun murenemisena, työn ilon katoamisena, työntekijöiden vaihtuvuutena, tuottavuuden notkahduksena, sairauspoissaoloina ja jopa turvallisuusriskeinä ja ennenaikaisina eläköitymisinä.

Työnantajalla on Työturvallisuuslain säätämä välitön puuttumisvelvollisuus mahdollisen keinovalikoimansa puitteissa ja yhtenä tällaisena keinona suomalaiseen työelämään on rantautunut työyhteisösovittelu. Sovittelu on tieteellisesti validoitu koulutetun sovittelijan ohjaama prosessi, joka edustaa tehokasta ja samalla psykologista turvallisuutta varjelevaa tapaa purkaa konfliktitilanteita.

Sovitteluprosessissa pysähdytään levollisesti tarkastelemaan menneitä kolhuja ja etsitään niistä hetkiä, jotka ruokkivat kenties edelleen väärinkäsityksiä ja tulkintoja. Jo osapuolten aktiivinen kuuntelu palkitsee ja paineeton oman kokemuksen kuvaus huojentaa mieltä. Iso osa henkisestä kuormasta katoaa, kun tapahtumat saavat uusia, yhteisiä merkityksiä. Mielipahakertymää on käsiteltävä riittävästi, sillä vasta sen jälkeen osapuolet ovat kykeneväisiä ja halukkaita pohtimaan paremman yhteistyön mahdollisuuksia ja keinoja.

Vaikka työyhteisösovitteluun osallistuvilla henkilöillä on itsellään päävastuu ongelmien juurisyiden käsittelystä, sovittelija kantaa harteillaan vastuun siitä, että keskustelujen aikana ei kenenkään tarvitse pelätä sanallisen hyökkäyksen kohteeksi tulemista ja keskusteluista ei synny lisäkuormaa. Tässä koulutetun ja vastuunsa ymmärtävän sovittelijan toiminta on ensiarvoisen tärkeää.

Sovittelijoiden kouluttajatahot ja koulutus –valmentajineen ja koulutuksen sisältöineen– kantavat oman vastuunsa tästä.  Sovittelijan on olennaista ymmärtää rooliaan tukevat monet tieteenalat ja niiden tuottamat lähestymistavat. Erityinen paino on sopua edistävillä vuorovaikutuksellisilla taidoilla, joihin koulutusohjelmassa perehdytään ja joita treenataan lukuisin rooliharjoituksin.

Koulutus avaa omaan ammatilliseen kehittymiseen uusia polkuja. Kenties se voi olla uusia ammattikenttiä ja ammattirooleja, ei pelkästään sovittelijan roolissa, vaan osana omaa työkenttää, sovun sisäisenä rakentajana omassa työroolissa.

Teksti: Tiina Pitkäaho, Pia Lappalainen ja Saara Remes

Tule mukaan syksyn koulutukseen

Syksyn Työyhteisösovittelu –sopua sovittelulla koulutus järjestetään yhtä moduulia lukuun ottamatta etänä. Meillä on kokeneet huippuvalmentajat mukana koulutuksessamme. Halukkaat koulutuksen käyneet lisätään valtion työyhteisösovittelijat verkostoon, jota ylläpitää Valtiokonttori. Koulutusta voidaan järjestää myös organisaatiokohtaisena tilauskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö:

  1. jakso, Sovittelun periaatteet ja sovitteluprosessin vaiheet 9.11.2021 (etänä)
  2. jakso, Sovittelun vuorovaikutustekniikat 16.12. (etänä)
  3. jakso, Sovittelusimulaatio 17.1.2022 (läsnäolokoulutupäivä/HAUS kehittämiskeskus Oy. Jos terveysturvallisuustilanne estää kokoontumisen, toteutamme jakson etänä)
  4. jakso, Sovittelun juridiikka ja sovittelijan oma hyvinvointi 16.2.2022 (etänä)Koulutus on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen. Valmennettavat pääsevät harjoittelemaan sovittelua käytännön harjoitusten avulla.

 

Koulutuksen valmentajat

Saara Remes, valmentaja ja työyhteisösovittelija. Saara on käyttäytymistieteilijä (KM) ja psykoterapeutti (ValVira). Hän on työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja ja työyhteisösovittelija. Saara on yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa, ja sovitellut lukuisissa eri organisaatioissa mm. johtoryhmien, esimiesten sekä asiantuntijoiden konfliktitilanteita.

Pia Lappalainen on tekniikan tohtori ja englanninopettaja ja toimii Aalto-yliopistossa lehtorina ja senior advisorina. Hän on myös Maanpuolustuskorkean dosentti, opetusalueenaan työyhteisön konfliktinhallinta. LUT-yliopistossa hänen dosentuurinsa liittyy esimiesviestintään ja suorituksen johtamiseen. Pia on julkaissut tutkimuksia konflikteista, sovun johtamisesta, esimiesten tunneälystä, työn imusta ja esimiesviestinnästä.

Sari Ellmén, lähetystöneuvos, Työ 2.0 HR-asiantuntija, ulkoministeriö
Sari on diplomaattiuralla oleva juristi, työyhteisösovittelija ja työnohjaaja monikulttuurisessa organisaatiossa. Hänellä on pitkä kokemus työsuojelupäällikön ja pääluottamusmiehen tehtävistä

Lue lisää ja ilmoittaudu syksyn koulutukseen. Koulutukseen otetaan rajallinen määrä osallistujia.

Lisätietoja Työyhteisösovittelukoulutuksesta (myös organisaatiokohtaisista tilauskoulutuksista) antaa koulutuspäällikkö Tiina Pitkäaho, tiina.pitkaaho@haus.fi; puh. 040 513 0454

 

Kirjoittaja

Tiina Pitkäaho

Koulutuspäällikkö, HAUS kehittämiskeskus Oy

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *