Hyppää sisältöön

GROW-malli

Kesto: tilanteen mukaan n. 60-90 min

Mikä?

GROW-malli ohjaa valmentavaa keskustelua, esimerkiksi työryhmän kokouksissa tai esihenkilön ja työntekijän välillä.

Milloin

 • Kun halutaan hahmottaa työn tavoitteita, nykytilaa ja toimia tavoitteen saavuttamiseksi valmentavalla otteella.
 • Kun halutaan vahvistaa itseohjautuvuutta ja oppimista työssä.
 • GROW-malli sopii tapaamisiin, projektin suunnitteluun ja keskusteluihin yleisesti.

Mitä

Miten

 • Käykää valmentava keskustelu GROW-mallin vaiheiden mukaisesti. G= goal, R= reality, O= options, W= way forward, will
  • Goal – Tavoitteen asettaminen -vaiheessa tavoitteena on saada yhteyttä keskustelijoiden välille, innostaa ja motivoida.
  • Reality – Tilannekatsaus -vaiheessa hahmotetaan voimavaroja ja tilanteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä taustalla olevia uskomuksia ja arvoja.
  • Options – Vaihtoehdot -vaiheessa tavoitteena on löytää vaihtoehtoja ja keksiä uutta.
  • Way forward, will – Toimenpiteet ja seuranta -vaiheessa tarkennetaan sovittua ja varmistetaan sitoutuminen toimenpiteisiin.

Vinkki

 • Voitte käyttää GROW-mallia myös työyhteisönä ja muuttaa kysymykset me-muotoon.
 • Tavoitteita pohtiessa pyri ongelmien sijaan hahmottamaan ratkaisuja.

Vahvuudet

 • Rajattu ja suhteellisen helppo työkalu tavoitteiden ja toimenpiteiden hahmottamiseen ja sopimiseen
 • Keskustelussa keskitytään asiaan liittyviin hyötyihin ja pyritään löytämään toteutettavissa olevia ratkaisuja.
 • Kun mallin oppii, sitä voi hyödyntää monenlaisissa tilanteissa.

Heikkoudet

 • Mallin oppiminen vaatii harjoittelua, mutta liikkeelle kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä.
 • Liikkeellelähtö tavoitteiden pohtimisesta ei ole välttämättä kaikille luontevaa. Tavoitteet voivat aluksi olla hyvinkin pieniä, ja tavoitteita voidaan muokata keskustelun kuluessa.

Tutustu myös näihin