Hyppää sisältöön

Nuorten väkivalta- ja jengikäyttäytymisen ehkäisy

10.11.2022 - Lapset ja nuoret

Nuorten väkivalta- ja jengikäyttäytymisen ehkäisy
Ekosysteemi on moniammatillinen ja monialainen ja se rakentuu sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin toimijoista. Ekosysteemin toimijoiden runsaus tuo omat haasteensa ekosysteemin yhteiselle toiminnalle. Toimijakenttä voi vaikuttaa sekavalta nuoren näkökulmasta – hänen elämässänsä eri toimijat ovat mukana eri vaiheissa ja eri pituisia aikoja.

Visiona on lisätä aikuisten ymmärrystä nuoren omasta systeemistä ja muuttaa aikuisten asenteita Kuuluu mulle -toimintamallin avulla. Tavoitteena on lisätä nuoren turvallisuuden tunnetta, jonka avulla nuoren toimintakyky ja osallisuus lisääntyy. Nuorelle tulee tunne systeemiin kuulumisesta. Ekosysteemin toiminta keskittyy uusien kumppanuuksien ja rakenteiden aikaansaamiseen sekä kehittämistarpeiden kirkastamiseen välittävän puuttumisen osalta, oman organisaation ja kokonaisekosysteemin kannalta.

Päätavoitteet vuosille 2023–2024:

1. Toimintamallin rakentaminen
2. Toimintamallin jatkokehittäminen pilotoinnin jälkeen sekä monistaminen muihin toimintaympäristöihin
3. Yhteistyörakenteiden luominen, mikä mahdollistaa ed. mainitun
4. Medianäkyvyys
5. Nuorten mukaan ottaminen yhteiskehittämiseen
6. Välittävän puuttumisen hyvien käytäntöjen kokoaminen, arviointi ja jakaminen
7. Osaamisen lisääminen

Ekosysteemin kehittämisen tarina

”Olemme luoneet ydinryhmän yhteistä ymmärrystä ilmiöstä ja kartoittaneet keskeisiä sidosryhmiä teeman ympäriltä. Olemme myös luoneet Kuuluu mulle -toimintamallia, joka rakentuu välittävälle puuttumiselle. Olemme järjestäneet pyöreän pöydän tapaamisessa, jossa mukana poliisi, Aseman Lapset ja Nuorten paikkataju -tutkimushanke (Nuorisotutkimusseura). Toimintamallista on myös tiedotettu Helsingin kaupungin Lapsistrategiatyöryhmälle. Keskustelua on käyty Rikostorjuntaneuvoston sihteeristön kanssa siitä, että he voisivat olla mukana toiminnan käynnistämisessä ja seurannassa. Ydinryhmän jäsenet ovat käyneet omissa organisaatioissaan keskustelua.

Syksyllä järjestämme kauppakeskus Triplassa Kuuluu mulle -toimintamallin työpajan liikkeenharjoittajille, kauppakeskuksen henkilökunnalle ja järjestyksenvalvojille. Mukana myös etsivä nuorisotyö, Aseman Lapset ja poliisi. Tavoitteena turvallinen olohuone nuorille, ja muille kauppakeskuksessa asioiville.

Tavoitteena on monistaa mallia muissa pienekosysteemeissä, kuten vankiloiden alaikäisten ja nuorten osastoilla.

Tiimiläiset: Saija Sambou, Maaret Lundahl, Tiina Korpela-Liimatainen, Timo Kontio, Minna-Kaisa Järvinen (vetäjä)