Hyppää sisältöön

Laurea Kiertotalous Living Lab

10.11.2022 - Kestävä kehitys

Toteutamme Laurean kestävän kehityksen ohjelmaa ja toimimme kiertotaloustoiminnan tulosten näyteikkunana. Tarjoamme kiertotalouden tekijöille avoimen oppimis-, tutkimus- ja kehittämisalustan fyysisesti Laurea Leppävaaran kampuksella ja verkossa. Edistämme Uudenmaan yritysten ja organisaatioiden kiertotalouden mukaista toimintaa sekä Laurean opiskelijoiden ja henkilöstön kiertotalouden ja kestävän kehityksen osaamista.

Ekosysteemin arvolupaus on ”Kestävän kasvun liiketoimintaa ja osaamista”. Visiona on, että Laurea Kiertotalous Living Lab on innostavin sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kiertotalouden monialainen kohtaamispaikka.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

1. Kiertotalous Living Labin toiminta on vakiintunutta ja avointa, ja sitä kautta tunnettua ja arvostettua.
2. Kiertotalous Living Lab -toiminta on vakinaista ja se on resursoitu riittävästi.
3. Opiskelijoiden ja henkilökunnan kiertotalousosaamista kehitetään, ja koulutustoiminta on organisoitunutta ja tavoitteet määritelty.
4. Avainkumppaniyhteistyö ja TKI-hankeyhteistyö on säännöllistä ja jatkuvaa, ja niiden tavoitteita sekä toimintaa yhteiskehitetään ekosysteemin toimijoiden kanssa.

Ekosysteemin kehittämisen tarina

”Kiertotalouden Living Labin kehittämisen taustalla ovat Laurean strategiset koulutuksen, TKI:n, aluekehitystoiminnan, sekä Laurean oman toiminnan tavoitteet 2030. Laurean Leppävaaran kampukselle on avattu oma Living Lab -tila viime keväänä.

Laureaan on perustettu kiertotalouden teematiimi, jonka tavoitteena on kehittää henkilöstön ja opiskelijoiden kiertotalousosaamista ja verkostoja. Opintojakso- ja projektitoimintaa on integroitu osaksi Living Labin toimintaa ja kehittämistä. Yritysten kanssa on yhteiskehitetty avainkumppanien palvelukonseptia. Hankkeissa on toteutettu yrityksille koulutuksia, ja kaupunkien edustajien kanssa on edistetty yhteisiä hankevalmisteluita ja opiskelijayhteistyötä.

Ekosysteemikoulussa on terävöitetty palvelulupausta sekä kuvattu verkosto, ja pohdittu keskeiset tarpeet ja kipupisteet. Käsitetason pohdinta siitä, toimimmeko ekosysteeminä vai verkostona on käynnissä.

Tuomme yhteen ja koulutamme ratkaisukeskeisiä kestävän kehityksen ja kiertotalouden osaajia ja työelämän uudistajia. Kehitämme yhdessä kestäviä kiertotalousratkaisuja.’’

Tiimiläiset: Saara Gröhn, Markku Anttonen, Johanna Lunkka, Kati Tawast