Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys kunnissa ja kaupungeissa

10.11.2022 - Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen kunnissa ja kaupungeissa tarvitaan laajaa paikallistason toimijoiden tekemistä ja vuorovaikutusta sekä kansallisen tason toimijoiden tukea – yhteiskehittämistä, käytäntöjen jakamista sekä yhteistä ymmärrystä, tulkintaa ja yhteismitallisuutta.

Ekosysteemin arvolupaus on, ’’Yhdessä olemme enemmän. Yhdessä toimien edistämme kaikkia kolmea kestävän kehityksen ulottuvuutta globaalin SDG-viitekehyksen avulla.’’ Ja visio, Suomi kansainvälisesti tunnettuna kestävän kehityksen ekosysteeminä toimii jatkossa kiihdyttämönä muille kaupungeille, paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Päätavoitteet vuosille 2023-2024:

Koulun aikana syntyi yhteinen ymmärrys työn jatkamisen ja jatkotyön suunnittelun yhteisestä tarpeesta. Päätavoitteena on SDG:n työn kiihdyttämöpalveluiden suunnittelu ekosysteemin tuella. Kiihdyttämö on ohjattu prosessi laajan kestävän kehitystyön suunnitteluun ja testaamiseen paikallisella tasolla. Jatkossa tavoitteena on toimivan mallin laajentaminen C21 kaupunkeihin ja muihin kuntiin.

Kiihdyttämöä tuetaan kestävän kehityksen kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä, hyvien käytäntöjen vaihtamisella ja luomalla vaihtoehtoisia malleja eri kunnille toteuttaa SDG-työtä esimerkiksi saksalaisella VLR-raportin kolmiportaisella mallilla.

Ekosysteemin kehittämisen tarina

” Ydinryhmän kesken on käyty läpi nykyiset eri toimijoiden palvelut ja ideoitu tulevia ja yhteisiä palveluita. Keskeistä prosessissa on ollut myös tutustuminen toisiin ja vuoropuhelun syntyminen. Yhteisten hyötyjen ja tavoitteiden hahmottaminen ottaa aikaa.

Ekosysteemikoulun osallistujamäärä ja suljettu prosessi rajoitti yhteistyötä kuutoskaupunkien kanssa, joita edusti ydinryhmässä vain yksi taho. Yhteinen visio ja arvolupaus olisivat syntyneet nopeammin, jos niitä olisi ollut tekemässä ydinryhmän lisäksi koko kuutoskaupunkien verkosto.

Koulun aikana syntyi yhteinen ymmärrys työn jatkamisen ja jatkotyön suunnittelun yhteisestä tarpeesta.’’

Tiimiläiset: Ville Taajamaa, Virve Hokkanen, Okariina Rauta, Tuula Jäppinen, Eero Ylinentalo, Eveliina Kiema-Majanen. Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa, Ympäristöministeri (Kestävä kaupunki -ohjelma), Motiva, Suomen Kuntaliitto.