Tulli otti virtuaalikoulutuksen omakseen

Tulli osallistui Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa -tutkimukseen, jossa kehitettiin uudenlaista työturvallisuuskoulutusta yhdessä Lapin yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa. Hankkeesta saadut kokemukset rohkaisivat Tullin koulutusta ottamaan VR-teknologian käyttöön opetuksessa.

Syyskuussa 2023 päättyneessä tutkimuksessa järjestettiin virtuaalitodellisuutta (virtual reality, VR) hyödyntäviä työturvallisuuskoulutuksia viidessä Tullin toimipisteessä. Tutkimuksen tulosten mukaan runsaasti oppijan ja virtuaalisen ympäristön välistä vuorovaikutusta sisältävät harjoitteet tukivat työturvallisuusoppimista erityisen hyvin.

Useat meistä oppivat uutta mieluummin itse tekemällä kuin luokkahuoneessa istuen. Moni koulutuksiin osallistunut kertoi pitäneensä osallistavista VR-harjoitteista, ja jotkut totesivat uppoutuneensa täysin virtuaalisen harjoituksen tekemiseen. Koulutuksissa immersiivistä eli upottavaa virtuaaliympäristöä käytettiin VR-lasien ja käsiohjainten avulla.

Hankkeessa kehitetyssä koulutusmallissa käytiin pienryhmäkeskustelu ennen VR-harjoitteisiin siirtymistä, ja niiden jälkeen opittua pohdittiin yhteisessä loppukeskustelussa. Tavoitteena oli saada yksitellen ja itsenäisesti VR-ympäristössä tehtävät harjoitukset solahtamaan sujuvasti osaksi työpaikan yhteistä työturvallisuutta koskevaa keskustelua ja kehittämistä.

Tullin koulutuksen opettaja Immo Kilpinen, miten tutkimuksen puitteissa järjestetyt työturvallisuuskoulutukset istuivat Tullin käyttöön?

– Hankkeessa koulutusaiheena oli säteily-, laite- ja työturvallisuus läpivalaisulaitteen käytössä. Koulutusten vaikutus oli selkeästi havaittavissa. Osallistujilta saadun palautteen mukaan opit jäivät immersiivisen kokemuksen myötä hyvin muistiin, kertoo Immo.

– Koulutuksen keskusteluosioissa pohdittiin Tullin työturvallisuustoimintaa. Koulutuksen jälkeen yhteinen työturvallisuus parani, kun koulutettavat ryhtyivät toimenpiteisiin keskusteluissa tunnistettujen työturvallisuusriskien minimoimiseksi.

– Tullin tehtävät yhteiskunnan suojaajana pitävät sisällään lukuisia toimintoja, joissa kouluttaminen on mahdollista VR:n avulla. Virtuaalikoulutuksen käyttöönotto on ollut meillä tavoitteena pitkään. Hankkeen myötä saimme tilaisuuden harjoitella uutta koulutusmuotoa, jonka seurauksena käyttöönottoprosessi nopeutui. Nyt kehitämme VR-koulutustoimintaa edelleen.

Yksi kouluttajan tärkeimmistä tehtävistä on luoda koulutettaville turvallinen ja innostava ilmapiiri.

Kouluttajien tärkeä rooli oppimisprosessissa ja yhteisen toimintakulttuurin välittäjänä nousi esiin tutkimuksen tuloksissa. Toimit hankkeessa yhtenä kouluttajista. Tuntuiko virtuaalisten harjoitteiden ottaminen osaksi koulutuskokonaisuutta haastavalta?

– En kokenut VR:n avulla kouluttamista haastavaksi – päinvastoin. VR-koulutuksen toteuttamisessa voidaan noudattaa samaa kaavaa kuin muussakin kouluttamisessa: sovelletaan sopivassa suhteessa teoriaa sekä käytäntöä ja pidetään oppimistavoite mielessä koko prosessin ajan.

– Virtuaalitodellisuuteen astuminen on hieno ja hieman epätodellinen kokemus, joka vaatii osallistujalta kaikkien aistien mukaan ottamista ja heittäytymistä. Jotkut koulutettavat jännittävät tilannetta, mikä voi vaikuttaa suoritukseen. Lisäksi koulutettava voi esimerkiksi pohtia liikaa, miltä oma tekeminen näyttää muiden osallistujien silmissä.

– Yksi kouluttajan tärkeimmistä tehtävistä on luoda koulutettaville turvallinen ja innostava ilmapiiri sekä selkeät tavoitteet koulutukselle. Kyse on osallistujan yksilöllisestä kohtaamisesta sekä motivoimisesta.

VR-koulutukset poikivat uutta kansainvälistä yhteistyötä

– Koulutusmuodon etuina ovat mm. mahdollisuus kouluttaa vaarallisia ja haastavia aiheita, kuten säteilyvalvonta, turvallisesti ja hallitusti. Lisäksi kouluttaminen on kustannustehokasta, koska koulutettavien ei tarvitse matkustaa esimerkiksi satamiin tai lentoasemalle: virtuaalinen koulutusympäristö on saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.

– Hankkeen ja sen myötä alkaneen VR-koulutuksen vaikutus ulottuu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Olemme Tullissa osallistuneet erilaisiin kansainvälisiin tilaisuuksiin ja esitelleet niissä omaa VR-koulutustamme. Tämä kansainvälinen työ on tuottanut yhteisiä projekteja ja henkilökohtaisesti olen ollut konsultoimassa eri maiden VR-koulutuksen ensiaskeleita.

– Suomen Tullin koulutusta arvostetaan kansainvälisellä tasolla. VR:n käyttöönotto on hyvä esimerkki Tullin koulutuksen innovatiivisesta tahtotilasta ja pyrkimyksestä kehittää toimintaa vastaamaan nykypäivän haasteisiin.

Pedagogisesta näkökulmasta VR on yksi opetusmenetelmä, ei sinällään valmis koulutus.

Millaisia vinkkejä Tullilla on kokemuksiinsa perustuen toisille viranomaisille, jotka ovat kiinnostuneita virtuaalitodellisuuden käyttämisestä koulutuksissa?

– VR-koulutuksista kiinnostuneiden kannattaa kartoittaa aluksi tarkkaan, mitkä ovat uuden opetusmenetelmän hyödyt. Onko koulutuksen tarpeen olla ajasta ja paikasta riippumatonta, tai helposti vietävissä koulutettavien luo? Millaisia aiheita on vaikea kouluttaa turvallisesti perinteisissä oppimisympäristöissä? Tietoturva- ja tietosuojanäkökulmat on tietenkin huomioitava.

– Pedagogisesta näkökulmasta VR on yksi opetusmenetelmä, ei sinällään valmis koulutus. Koulutuksen VR-osuus vaatii ympärilleen muita elementtejä, kuten koulutusaiheeseen liittyvän teorian ja koulutukseen valmistavan osan.

– Työ ajatuksesta valmiiksi koulutukseksi vaatii koulutusaiheen substanssin hallintaa sekä pedagogista näkemystä siitä, miten virtuaalista harjoitetta hyödynnetään asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. On hyvä myös tiedostaa, että VR-sisältöön voidaan joutua tekemään muutoksia kesken tuotannon esimerkiksi lakimuutoksista tai muista syistä johtuen.

Virtuaalitodellisuus tuo monelle ensimmäisenä mieleen pelit, viihteen tai Metaversen.  Työterveyslaitoksella on kehitetty työturvallisuuskoulutukseen käytettävä VR-koulutusympäristö, Virtuario™, johon VR-harjoittelu tutkimuksessa sijoittui.

Linkkejä:

Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa -loppuraportti
Virtuarion sivusto TTL

Kirjoittaja

Anu Lehikko

Väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *