Tästä puhutaan nyt – tutustu kansallisen dialogin malliin

Joko tunnet kansallisen dialogin mallin? Se on jo startannut. Tavoitteena on nostaa esiin ihmisille ja yhteisöille tärkeitä asioita, keskustella, vahvistaa osallisuutta ja synnyttää yhteistä ymmärrystä. Juuri nyt on aika pohtia vuoden 2023 keskustelunaiheita.

Kansallisen dialogin malli sai alkunsa, kun ministeri Sirpa Paatero asetti työryhmän sen valmisteluun toimikaudelle 15.1.-31.5.2022. Tavoitteena oli löytää poikkeusajan dialogeissa syntyneiden toimintatapojen pohjalta uudenlainen malli yhteiskunnallisen vuoropuhelun toteuttamiseen kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten yhteistyönä. Työryhmän jäsenistä muotoutui operatiivinen ydinryhmä, jonka tehtävä on varmistaa, että mallin hyödyntäminen lähtee parhaalla tavalla käyntiin.

”Tunnistimme ydinryhmässä, että kansallisesti merkittävien asioiden tiimoilla on paikka uudenlaiselle mallille, jonka avulla voimme avoimesti valita keskusteluun sellaisia aiheita, jotka nousevat ruohonjuuritasolta ja jotka tukevat hallinnon toiminnan kehittämistä”, ydinryhmään kuuluva ja valtionhallinnon kehittämisosastolla työskentelevä neuvotteleva virkamies Ira Alanko kertoo.

Tästä on kyse – nyt voit saada oman äänesi aidosti esiin

Kansallisen dialogin mallissa on kyse tarvittavan pituiselle ajanjaksolle sijoittuvasta keskusteluiden sarjasta, johon kutsutaan mukaan mahdollisimman laajasti erilaisia ihmisiä ja yhteisöjä. Tavoitteena on moniäänisen ymmärryksen rakentaminen ihmisten kokemuksista ja käsillä olevista haasteista.

”Haluamme järjestää merkityksellisiä dialogeja, jotka vahvistavat nykyistä laajemman sosiaalisen vuoropuhelun kautta osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja suomalaisen yhteiskunnan muutoskykyä erilaisissa ekologisissa, taloudellisissa ja sosiaalisissa haasteissa. Järjestettäviin dialogeihin voi osallistua kuka tahansa ja keskustelut käydään fasilitaattorin avustuksella”, Alanko sanoo.

”Dialogi kasvattaa dialogisuutta. Kyse on positiivisesta pyörästä, joka edistää hyvän tahdon rakentamista ja hyvän jatkamista”, Ira Alanko sanoo

”Tavoitteena on synnyttää uusi prosessi, jonka kautta kokemusperäinen tieto saadaan valmistelijoiden ja päättäjien pöytään. Haluamme tavoittaa ihmisiä, joita ei yleensä tavoiteta tai joilla ei yleensä ole mahdollisuutta vaikuttaa. Malli tarjoaa turvallisen tilan keskustella erilaisista aiheista aidosti ja rehellisesti. Se ei ole poliittinen prosessi eikä siinä tavoitella konsensukseen perustuvaa päätöksentekoa.”

Dialogit vastaavat tarpeeseen – esimerkkinä poikkeusaika

 Hyvänä esimerkkinä toimivat koronakriisin tuottamat poikkeusajan dialogit, joissa kuultiin kansalaisten kokemuksia eri näkökulmista. Dialogit järjestettiin yhteistyössä oikeusministeriön, Erätauko-säätiön, DialogiAkatemian, valtiovarainministeriön, Sitran ja valtioneuvoston kanslian kanssa.

Keskusteluja järjestivät vuoden 2020 ja 2021 aikana kymmenet erilaiset toimijat eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Keskusteluja käytiin lähes 300 dialogissa yli 2000 suomalaisen ja 111 keskustelun järjestäjän voimin.

”Dialogit otettiin hyvin vastaan. Kokemukset vahvistivat, että avoin hallinto on yhteiskunnan kannalta keskeinen voimavara. Dialogilla on iso rooli, jotta ihmiset kokevat, että heitä kuunnellaan ja asioihin voidaan vaikuttaa. Dialogeissa haetaan rakentavaa keskustelua, ei ratkaisuja. Keskustelujen kautta voimme löytää yhteistä ymmärrystä, vaikka emme olisikaan samaa mieltä”, Alanko korostaa.

”Kansallisen dialogin malli on tullut jäädäkseen”

 Kansallisten dialogien aiheet valitaan kerran vuodessa järjestettävässä tilaisuudessa. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään torstaina 1.12.2022, jolloin valitaan ne aiheet, joista puhutaan vuoden 2023 aikana.

”Ydinryhmä järjestää aiheenvalintadialogit joulukuussa, mutta kuka tahansa voi lähteä keskustelun järjestäjäksi, kun aihe on valittu”, Alanko muistuttaa.

Dialogi on keskustelu, joka tähtää parempaan ymmärrykseen käsiteltävästä asiasta, toisista tai itsestä.

Keskustelijoiden minimimäärä dialogia kohden on kolme ja maksimi reilu kymmenen. Yhden dialogin keskimääräinen kesto on pari tuntia, mutta se voi olla pidempikin.

Syyskaudella 2022 kansallisen dialogin mallia on pilotoitu sisäasiainministeriön maahanmuuttodialogeilla. Tavoitteena oli mm. lisätä ymmärrystä eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä, laajentaa tietoisuutta maahanmuuton muuttuvasta luonteesta sekä edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien osallisuutta.

”On mielenkiintoista nähdä, mitkä asiat tulevissa dialogeissa nousevat esiin ja miten dialogit sekä niistä tehdyt yhteenvedot vaikuttavat hallinnon toimintaan. Vastaavaa mallia ei ole muualla maailmalla, joten olemmekin saaneet paljon kansainvälistä huomiota. Dialogit kertovat siitä, että olemme avoimia ja meiltä löytyy luottamusta kulttuurimuutokseen. Kansallisen dialogin malli on tullut jäädäkseen”, Alanko sanoo.

Lue lisää

Kirjoittaja

Sari Okko

Toimittaja, Toimittajaverkosto

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *