Vastuullisuus näkyväksi -webinaari

Valtiokonttorissa kehitetään parhaillaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteille (SDG) pohjautuvaa raportointikehystä, jonka kautta ministeriöt, virastot ja laitokset voivat raportoida vastuullisuudesta. Vastuullisuudesta raportoiminen laajentaa tietopohjaa ja auttaa johtamisessa.

Vastuullisuusraportissa jokaisen ministeriön ja viraston tulisi tarkastella oman lakisääteisen tehtävänsä toteuttamisen kautta niitä yhteiskunnallisia tai maailmanlaajuisia vaikutuksia, joita sen toiminnasta syntyy. Vastuullisuusraportin näkökulma ministeriön, viraston tai laitoksen toiminnan vaikutuksiin on siis erilainen kuin toimintakertomuksessa, jossa myös raportoidaan toiminnan tuloksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Vastuullisuusraportin kohderyhmä ei siis automaattisesti ole sama kuin toimintakertomuksen.

Vastuullisuus näkyväksi -webinaarissa pohditaan, mitä vastuullisuus on valtiolla ja miksi siitä tulisi raportoida. Webinaarissa käydään läpi valtion vastuullisuusraportointihankkeen pilottivaiheen kokemuksia ja ajatuksia vastuullisuusraportoinnin tulevaisuudesta valtiolla. Webinaarissa esitellään myös ensi syksynä julkaistavan Valtiokonttorin ohjeen alustavaa sisältöä.

Vastuullisuus näkyväksi -webinaarin esitysaineisto >

Lisää tietoa valtion vastuullisuusraportoinnista ja sitä yhdenmukaistavasta Vastuullisuus näkyväksi -hankkeesta löytyy Valtiokonttorin verkkosivuilta.

Webbinariet Ansvarighet synliggjord kan också ses på svenska.

Presentationsmaterial för webbinariet Ansvarighet synliggjord >

Mer information om statens ansvarsrapportering och projektet Ansvarighet synliggjord kan hittas på Statskontorets webbplats.

Lisätietoja:
Katri Kanerva, puh. 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, puh. 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi