Webinaaritallenne: Uuvuttaako etätyö, väsyvätkö työntekijät?

Valtionhallinnossa työ muuttuu nyt monestakin syystä nopeasti uudenlaiseksi. Etätyön määrä on lisääntynyt, työ digitalisoituu ja työtilat muuttuvat monitiloiksi. Samalla tehokkuusvaatimukset ovat kasvaneet. Miten tilanteeseen tulisi suhtautua työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta?

Valtiokonttori, Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja Valtiovarainministeriö yhdessä järjestivät teemaan liittyen webinaarin, jossa käsiteltiinn keinoja psykososiaalisen kuormituksen hillitsemiseksi. Käsittelimme kysymyksiä, miten liiallinen kuormitus havaitaan ja miten siihen voisi ajoissa puuttua? Toimme esiin havaintoja etätyön aikana esille nousseista positiivisista ja hankalista teemoista henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Esittelemme myös työsuojelun perusteista tehdyn uuden perehdytysmateriaalin (https://tervetyo.fi/tyosuojelun-perusteet), joka voi myös osaltaan auttaa.

Tilaisuus oli suunnattu valtionhallinnon työsuojelun toimijoille, esimiehille ja henkilöstölle. Tilaisuus oli myös avoin kaikille.

Tallenne (53 min)

Ohjelma ja esitysten materiaalit

10.00 Tilaisuuden avaus (Antti Seppänen, Valtiokonttori)
10.05 Psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi ja havaintoja työsuojelutarkastuksilta (Päivi Laakso, ESAVI)

Esityksen materiaali

10.25 Havaintoja etätyön ajasta työsuojelun näkökulmasta (Maaret Mast, Keha-keskus)

Esityksen materiaali

10.45 Työsuojelun perusteet -materiaali (Marja Tereska, Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden viestintä)

Esityksen materiaali

11.00 Tilaisuus päättyy