Työsuojelupäivä 9.11.2023: Aika ei paranna – Valtion työsuojelutoimijat psykososiaalisen työympäristön tukena

Tervetuloa valtion työsuojelutoimijoiden virtuaaliseen tapahtumaan 9.11.2023 kello 9:00–15:00!

Psykososiaalinen työympäristö vaikuttaa meihin jokaiseen hallinnonalasta ja tehtävästä riippumatta. Johtaminen, työn tekemisen tavat ja käytännöt, työhön liittyvät odotukset, asiakastilanteet ja työpaikan sosiaaliset suhteet voivat sekä kuluttaa että tuottaa työn tekemisen voimavaroja tilanteesta ja yksilöstä riippuen.

Syksyn 2023 työsuojelupäivä valaisee psykososiaalista työympäristöä erityisesti työsuojelutoimijoiden näkökulmasta. Tapahtumassa esimerkiksi asiantuntijoiden alustukset, ryhmäkeskustelut ja vuorovaikutteinen työelämäsimulointi siivittävät yhteistä oppimista keskeisten kysymysten äärellä:

  • Millaisia ovat työsuojelutoimijoiden psykososiaaliseen työympäristöön vaikuttamisen mahdollisuudet ja -kentät eri rooleissa?
  • Millaisista puheeksi ottamisen keinoista ja työkaluista voi olla apua haastavissa tilanteissa?
  • Kuinka psykososiaalisen kuormituksen vaikutuksia voidaan arvioida terveydellisestä näkökulmasta?

Tapahtuman tavoitteena on tukea työsuojelutoimijoiden toimijuutta psykososiaalisen työympäristön tukijoina sekä tarjota välineitä ja ideoita arjen vaihtuviin tilanteisiin. Tilaisuutemme otsikolla ”Aika ei paranna” haluamme korostaa asioihin tarttumisen tärkeyttä, oikea-aikaisesti ja osaavasti. Psykososiaalisen kuormituksen ja työympäristön perusteisiin ja keskeisiin käsitteisiin voi tutustua webinaarisivun materiaalien avulla jo ennen tapahtumaa.

Tapahtuman toteutus ja ilmoittautuminen

Tilaisuus toteutetaan virtuaalisella ja suljetulla Source Webinar Hub -alustalla.
Osallistujat pääsevät mukaan keskusteluihin chatin ja ryhmätehtävien välityksellä. Keskustelut ovat nähtävissä vain tapahtumalinkin kautta.

Suosittelemme hyödyntämään päivän mahdollisuutena kokoontua kasvokkain tai virtuaalisesti paikallisten toimijoiden ja/tai oman viraston työsuojeluryhmän kanssa seuraamaan webinaaria, verkostoitumaan, keskustelemaan ja kehittämään yhdessä paikallista työsuojelutoimintaanne. Paikallisten toimijoiden koolle kutsuminen ja tilan järjestäminen on osallistujien itsensä vastuulla. Yksin osallistuville tarjoamme mahdollisuuden ryhmäpohdintoihin ja verkostoitumiseen Teamsin välityksellä.

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 25.10.2023 tästä linkistä. Ilmoitathan samalla, seuraatko tapahtumaa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa kokoontuen vai yksin koneen äärellä.

Linkki tapahtumaan ja ennakkomateriaaliin toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse 26.10.2023.

HUOM! Tapahtumaa tallennetaan ja jaetaan myöhemmin katsottavaksi korkeintaan osittain.

Tapahtuman päivittyvä ohjelma

9:00–9:15 Tervetuloa valtion työsuojelutoimijoiden yhteiseen päivään!
Pasi Hämäläinen Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä

9:15–11:00 TEEMA I: Vaikuttamisen kentät – työsuojelutoimijoiden mahdollisuudet ja roolit psykososiaalisen työympäristön tukijoina

Paneelikeskustelu
Moderaattorina Anne Oksanen, Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä

Ryhmätehtävä
Keskustelut paikallisesti kokoontuneissa ja poikkihallinnollisissa Teams-ryhmissä

Loppupaneeli
Paneelin yhteenvetoa ja pohdintaa ryhmien tekemistä nostoista

11:00–11:55 LOUNASTAUKO

12:00-14:00 TEEMA II: Aika ei paranna – puheeksi ottaminen haastavissa tilanteissa

Sovittelevan vuorovaikutuksen tekniikat haastaviin tilanteisiin
Saara Remes, Käyttäytymistietieteilijä, psykoterapeutti, valmentaja ja työyhteisösovittelija, Work Design Oy

Vuorovaikutteinen työelämäsimulaattori haastavista tilanteista
Niina Nurminen & Carl-Kristian Rundman, ArtSense Oy

14:00–14:10 TAUKO

14:10–14:40 TEEMA III: Psykososiaalisen kuormituksen arviointi

Alustuskeskustelu teemaan
Vilja Arola, Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä

Tunnistettujen psykososiaalisten kuormitustekijöiden aiheuttaman riskin suuruuden määrittäminen
Roope Heikkilä, Työterveyspsykologi, Mehiläinen

14:40–15:00 Päätössanat & työsuojelun yhteistyöryhmän vaali-info
Pasi Hämäläinen sekä muita jäseniä Valtion työsuojelun yhteistyöryhmästä

Terveisin, Valtion työsuojelun yhteistyöryhmä ja Valtion työelämäpalvelut (Valtiokonttori)

Lisätietoa: tyosuojelu@valtiokonttori.fi