Työn vaarojen arviointi monipaikkaisessa, paikkariippumattomassa ja yhteisissä toimitiloissa tehtävässä työssä

Me muutamien virastojen työsuojelupäälliköt lähdimme käymään yhteistä keskustelua työsuojelun teemoista ja toimintatavoista eri virastoissa. Pohdimme isompia ja pienempiä käytännön asioita, mutta erityisesti mietityttää, mitä uuden julkisen hallinnon strategian mukaiset suunnitelmat tarkoittaisivat työsuojelun näkökulmasta.  Yhdeksi keskeiseksi asiaksi tunnistamme työsuojelun riskienhallintamallin kehittämisen monipaikkaista, paikkariippumatonta ja tulevaisuudessa yhä enemmän yhteisissä toimitiloissa tehtävää työtä silmällä pitäen.

Aloitetaan järjestämällä valtion työsuojelutoimijoille työpaja aiheesta ”Työn vaarojen arviointi monipaikkaisessa, paikkariippumattomassa ja yhteisissä toimitiloissa tehtävässä työssä”. Tarkoituksena on kerätä ajatuksia ja ideoita, joita voidaan hyödyntää myöhemmässä työskentelyssä.  Mietitään myös, miten, kenen kanssa ja millä tavalla yhteistyötä halutaan jatkaa.

Tilaisuus järjestetään 27.5. klo 9.15 – 11.30 Teams-yhteydellä, työskentely tapahtuu Miro-alustalla.

Linkki ilmoittautumiseen:  https://www.lyyti.in/tyon_vaarojen_arviointi_27052021.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.5. Tilaisuuden ohjelma ja tietoa tilaisuuteen valmistautumisesta lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. 

Lisätietoja: Anne Oksanen, työsuojelupäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto
anne.oksanen(at)dvv.fi”