Empatia-arkkitehtuuri ja kohtaamisen taidot työyhteisöissä 22.3. klo 13-15

Tiedämme sekä kokemuksesta että tutkimusten valossa, että he, jotka saavat puhua ja tulla kuulluiksi hämmennyksen ja väsymyksen aikoina, pystyvät toimimaan selkeästi myös tulevina poikkeusaikoina. He ajattelevat selkeämmin, koska ovat pystyneet selviytymisen sijasta oppimaan ja mahdollisesti myös tukemaan kollegoitaan. Koska tulevat kuukaudet vaativat työntekijöiltä paljon niin työ- kuin yksityiselämässä, työyhteisöjen on äärimmäisen tärkeää pystyä tarjoamaan myös voimaantumisen ja kohtaamisen paikkoja.

Työyhteisöjen empaattisuutta voi ja tulee lisätä. Yksilön vastuuta korostavan ajattelun (”urheile, sulje some, meditoi ja johda itseäsi”) rinnalle voidaan tuoda työyhteisön ja organisaation kulttuurin merkitystä korostavaa ajattelua. Siinä organisaation rakenteet mahdollistavat kohtaamisen paikkoja ja tukevat näin työyhteisön hyvinvointia, yhteiskunnan olosuhteista huolimatta. Kaksiosaisen tilaisuuden alkupuolella osallistujat pääsevät suunnittelemaan omien työyhteisöjensä ja tiimiensä empatiaa tukevia rakenteita ja loppupuolella käymme lävitse konkreettisia keinoja asioiden puheeksi ottamiseksi. Tilaisuus päättyy vapaaehtoiseen kohtaamishetkeen pienryhmissä.

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestävät yhdessä KEVA, Työ 2.0 Lab ja Sosped Keskus Oy. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 18.3.

Tule suunnittelemaan, miten oman työyhteisösi rakenteet voisivat tukea työntekijöiden hyvinvointia ja keskinäistä tukemisen kulttuuria! Yhteiskunnan tapahtumista ja työn tekemisen muodoista huolimatta.

Aikataulu

13.00 – 13.20   Johdanto: Mitä empaattinen kohtaaminen on parhaillaan?

13.20 – 13.45   Osa 1: Empatia-arkkitehtuuri ja oma työyhteisö

13.45 – 14.10   Pienryhmät: mitä tämä voisi tarkoittaa meillä ( 2-3 hlö. ryhmät) – parisparraus

14.10 – 14.15   Tauko

14.15 – 14.35   Osa 2: Empaattinen kohtaaminen arjessa

14.35 – 14.55   Pienryhmäkeskustelut pareittain

Yhteystiedot ja tiedustelut

Miikka Vuorinen| Sosped Keskus Oy | miikka.vuorinen@sosped.fi

Virpi Einola-Pekkinen | Työ 2.0/ VM | virpi.einola-pekkinen@gov.fi

Susanna Gardemeister | Keva| susanna.gardemeister@keva.fi