Osallistu verkkoaivoriiheen

Hei, Sinä julkishallinnon työntekijä!

Julkishallinnolle laaditaan parhaillaan yhteistä strategiaa, jota voidaan käyttää ohjenuorana uudistumisessa 2020-luvulla. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite ”Maailman paras julkishallinto” edellyttää julkishallinnolta tavoitteellista yhdessä tekemistä. Samalla se tarkoittaa myös ihmiskeskeisyyttä ja muutoskykyä.

Meneillään on nyt verkkoaivoriihi, jonka keskeinen tarkoitus on nostaa esille tavoitteellisen yhdessä tekemisen merkitystä, toteutumista ja kehittämistarpeita julkishallinnon a) työyhteisöissä b) palvelujen tuottamisessa.

Osallistu verkkoaivoriiheen 17.6. mennessä:

Valtionhallinnon työntekijä, vastaa verkkoaivoriiheen

Kuntahallinnon työntekijä, vastaa verkkoaivoriiheen