Osaava – Valmentava työote käyttöön/ eOppiva-koulutus

Tässä eOppiva-koulutuksessa syvennytään valmentavaan työotteeseen ja siihen, mitä se tarkoittaa käytännössä. Lisäksi tutustutaan Osaava-järjestelmään, joka helpottaa valmentavan työotteen osa-alueiden tuomista arkipäiväiseen työskentelyyn. Kannustamme pohtimaan henkilökohtaisella tasolla teemoja osioiden lopussa, niille varatuissa kohdissa. Kysymysten tarkoitus on saada sinut miettimään valmentavan työotteen roolia omassa arjessasi. Antoisaa koulututusta!

Ensimmäisessä Osaava-koulutuksessa (Osaava – Valmentava työote) tutustuttiin valmentavan työotteen taustaan ja valmentavaan johtamistapaan valtionhallinnossa. Se toimii hyvänä pohjana tälle koulutukselle, joten suosittelemme suorittamaan sen ensin.