Mitä on organisaation resilienssi ja mitä tekemistä sillä on jännitteiden ja vuorovaikutuksen kanssa?

Tervetuloa toukokuun Törmäämöön 26.5.2023!

Organisaatioiden johtamisen ja muutoksen toimintamallit on aikanaan kehitetty toimintaympäristöissä, jotka ovat olleet paremmin ennakoitavissa eli vähemmän yllätyksellisiä. Nyttemmin seilataan pikemminkin tuntemattomilla vesillä, yllätyksiä tulee eteen yhä useammin ja vanhat opit ja toimintamallit eivät useinkaan enää toimi. Tätä muuttuvaa todellisuutta voi luonnehtia kompleksiseksi. Se synnyttää ja elättää organisaatioissa monenlaisia jännitteitä – hankalasti yhdessä jäsentyviä asioita – jotka vaikuttavat organisaatioiden eri tasoilla yksilöistä organisaatioiden väliseen vuorovaikutukseen.

Organisaatioissa onkin hyvä oppia puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä syyllistämättä mitään tahoa. Yllättävissä tilanteissa ja nopeassa muutoksessa organisaatio on sitä resilientimpi, mitä paremmin se pystyy käsittelemään ja integroimaan erilaisia näkökulmia ja ajattelutapoja ja tekemään sen pohjalta päätöksiä. Kyse ei ole ”ongelmien kaivelusta” vaan kyvykkyydestä tehdä mielekkäitä valintoja haasteellisissa tilanteissa. Jännitteiden käsittely helpottuu harjoittelun myötä – resilienssi kasvaa, kun jäsentävä dialoginen toimintatapa tulee osaksi arkea.

Valtiolla.fi -sivustolle ollaan rakentamassa sivustoa, jonka tarkoituksena on auttaa virastoja ja laitoksia navigoimaan yhä epävarmemmassa ja kytkeytyneemmässä maailmassa. Yhtenä tarkastelukulmana on organisaation jännitteet, miten oppia ja hyödyntää niitä sen sijaan, että niitä pyrittäisiin vaientamaan ja kieltämään. Kehitteillä on myös resilienssimittari yhteistyössä Lappeenrannan yliopiston kanssa. Haemme molempien aineiston kehittämiseen mukaan muutamia pilottiorganisaatioita, jotka pääsevät ensimmäisten joukossa ohjatusti oppimaan ja kehittämään omaa resilienssiään.

Jännitetyössä on mukana kokenut organisaatiokonsultti ja -kehittäjä Jukka-Pekka Heikkilä Metanoia Instituutista. Toukokuun Törmäämössä hän avaa tarkemmin organisaation resilienssin käsitettä ja nimenomaan jännitetyöskentelyä.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu tästä viimeistään 25.5. klo 12.00 mennessä.

Kuva: Jani Snellman