”Kyvykkyys syntyy yhdessä” – Tervetuloa pohtimaan, mistä kyvykkyys syntyy ja miten se liittyy vaikuttavaan tulosohjaukseen!

Miten saamme aikaan kulttuuria, jossa viraston johdon, tulosohjaukseen osallistujien,  HR:n ja kehittäjien yhteistyöllä asetetaan yhteisiä tavoitteita ja jossa eri toimijat löytävät kukin oman roolinsa tavoitteiden saavuttamisessa?

Muuttuvassa toimintaympäristössä pärjäämisessä kyse on pitkälti kyvykkyydestämme kohdata esiin tulevia yllättäviä ja kompleksisia tilanteita, joissa vanhat toimintamallit eivät enää kaikilta osin toimi. Miten tämän tulisi näkyä tulosohjauksessa ja siinä, miten ja mille asioille asetamme tavoitteita sekä miten niitä toimeenpanemme? Miten saisimme nostettua koko tulostavoitteiden asettamisen ja niiden arvioinnin prosessin uudelle kyvykkyyttä edistävällä tasolle?  Mikä rooli tässä on HR:ssä toimijoilla, tulosohjaajilla, johdolla, kehittäjillä ja ennen kaikkea em. toimijoiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä?

Yli 70 asiantuntijaa 30 eri virastosta osallistui kesäkuusta syyskuuhun työhön, jonka tavoitteena oli sisällyttää osaamisen, liikkuvuuden ja työnantajakuvan tavoitteita virastojen tulossopimuksiin. Mukana oli HR:ssä toimijoita, tulosohjaajia ja strategiatyöhön osallistuvia.  Jatkona tälle yhteiselle prosessille järjestämme 21.1.2021 klo 14-17 virtuaalisen tilaisuuden, jossa pohdimme mistä viraston kyvykkyys syntyy ja miten sitä voidaan eri rooleissa toimivien yhteistyöllä edistää.

Ohjelmassa mm.

  • Tulosohjauksesta kyvykkyysohjaukseen? Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen OPH
  • Organisaation kyvykkyydet – mitä ne ovat ja mistä ne muodostuvat? Professori Aino Kianto LUT
  • Tulosten mittaamista vai vaikuttavuuskulttuurin vahvistamista? Partneri, konsultti Jonna Heliskoski Nordic 4sight Communities Oy

Toivomme mukaan sekä virastojen johtoa, HR:ssä toimijoita kuin myös strategiavalmistelijoita ja tulosohjaajia.

Ilmoittautumiset 31.12. mennessä. Linkki tilaisuuteen toimitetaan ilmoittautuneille.

Lisätietoja tilaisuudesta antaa valmistelutiimi eli Virpi Einola-Pekkinen, Mikko Saarinen, Mika Happonen, Kirsi Kuuttiniemi ja Marjaana Laine

Tervetuloa mukaan!