Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa – teoriasta käytäntöön! (27.1. – 15.6.2023)

Onko käsissänne ongelma, ilmiö tai kehittämisprojektin aihio, jota on tarvetta työstää kevään 2023 aikana ekosysteemimäisesti, monialaisessa yhteistyössä ja yhdessä oppien? Oletteko valmiita avaamaan valmistelua laajemmalle toimijajoukolle ja kokeilemaan jotain uutta ratkaisuehdotusta tai toimintatapaa? Jos vastaus on kyllä, hakeutukaa mukaan Työ 2.0Labin tammikuussa 2023 käynnistämään ”Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa” -valmennusprosessiin!

Miksi

Kompleksisten haasteiden ratkaiseminen edellyttää verkostomaista yhteistyötä niin julkisen hallinnon sisällä kuin yhteiskunnassa laajemmin. Muodolliset, toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta tavoittelevat rakenteet kaipaavat rinnalleen orgaanisia, innovaatioita tavoittelevia ja jatkuvaan oppimiseen perustuvia rakenteita. Tämän kyvykkyyden syntymistä lähdemme nyt entisestään vahvistamaan, kun starttaamme ”Ekosysteemikoulu 2.0:n”.

Miten etenemme

Mitä monimutkaisempi ongelma ja kunnianhimoisempi tavoite, sitä enemmän lähestymistavassa on vahvistettava ekosysteemeissä olevien toimijoiden osallisuutta. Yhteiskehittämisen kautta syntyvät kokeilut ovat yksi vastaus haastavimpien tavoitteiden ratkaisemiseksi. Siksi keskitymme tällä kertaa uusien ratkaisujen iterointiin ja pilotointiin yhdessä laajan toimijajoukon kanssa.

Kukin ryhmä työstää omaa ilmiötään sekä yhteisissä tapaamisissa että niiden välillä. Aloitamme Demos Helsingin kanssa pureutuen kokeilujen ja ekosysteemien anatomiaan ja jatkamme hallinnon ekosysteemikonkareita hyödyntäen ja sisältöä matkan varrella räätälöiden.

Kokoonnumme Työ2.0Labissa osoitteessa Yliopistonkatu 5, 3. kerros, Helsinki.

Päivämäärät ovat:

  • 27.1.2023 klo 9 – 13
  • 16.2.2023 klo 12 – 17
  • 23.3.2023 klo 12 – 16
  • 5.5.2023 klo 9 – 13
  • 15.6.2023 klo 12 – 16

Mitä tavoittelemme

Tavoitteenamme on auttaa teitä rakentamaan aidosti monialaisessa yhteistyössä omaa ekosysteemiänne ja antaa valmiuksia yhteiskehittämiseen ja onnistuneisiin kokeiluihin. Hyödynnämme prosessissa aktiivisesti Ekosysteemikoulu 1.0:n opeista koottua ”Elävänä ekosysteemeissä, arvoa yhteiskehittämisestä” -sivustoa, jonka rakentamisessa yhteistyökumppanimme oli Vision Factory Oy. Sivustolta löytyy kahdeksan teorialuentoa ja kymmenen canvasta, joita käytetään tässäkin projektissa hyödyksi.

Valmius avata omaa ideointia, kokeilua ja kehittämistä laajemman ekosysteemin synnyttämisen kautta on keskeinen tähän prosessiin osallistumisen edellytys. Valmennusprosessin aikana käytämme Skillhive-alustaa, joka mahdollistaa ydintiimiä laajemman toimijajoukon mukaan kutsumisen heti alusta alkaen.

Miten mukaan

Mukaan mahtuu noin viisi – seitsemän tiimiä, joiden yhteisosallistujamäärä läsnätapaamisiin on maksimissaan 30. Jokainen tiimeistä työstää aitoa teemaansa eteenpäin ja valmistautuu johonkin rajattuun kokeiluun. Jokaisessa tiimissä tulee olla mukana – ellei kokoonkutsujana – vähintään yksi valtiohallinnossa työskentelyä aiheen kannalta relevantti taho.

Hakeudu siis tiimisi kanssa mukaan pikaisesti, kuitenkin viimeistään 13.1.2023 mennessä!

Työ2.0 Lab -tiimin puolesta,

Virpi Einola-Pekkinen ja Liisa Virolainen