Kehittäminen systeemisessä ja kompleksisessa toimintaympäristössä

Onko sinulla käsissäsi kehittämishanke tai -prosessi, johon kaipaat uutta, laajempaa näkökulmaa systeemisyydestä tai kompleksisuusajattelusta käsin? Jos on, tämä voisi olla sinulle:

Kehittäminen systeemisessä ja kompleksisessa toimintaympäristössä

Kompleksisuusajattelussa kiinnitetään huomiota systeemin osien – yksittäisten toimijoiden, yksiköiden, organisaatioiden, arvoketjujen tai esimerkiksi verkostojen – väleihin, suhteisiin ja vuorovaikutukseen. A:sta ei seuraakaan aina B, eikä B:stä C. Maailma ei ole lineaarinen ja kausaalisesti purettavissa osiin, vaikka jotkut prosessit sitä ovatkin. Kaikki ei ole kompleksista, mutta mitä enemmän kytköksiä, sitä enemmän on kompleksisuutta.

Tätä tutkimme kokonaisuudessa, joka rakentuu virtuaali- ja live-työskentelystä (syksyn tilanteen niin salliessa, myös kokonaan virtuaalinen toteutus on mahdollinen) ja sisältää neljä työpajapäivää Helsingissä sekä verkkotyöskentelyä Howspace-alustalla. Prosessi käynnistyy verkossa tehtävällä orientaatiolla ja siihen liittyvällä tehtävällä. Työpajapäivien aikana käydään läpi kompleksisuusajattelua työn kehittämisen näkökulmasta alustuksin, keskusteluin, harjoituksin ja tehtävin.

Kyse on siis neljän työpäivän kokonaisuudesta, johon kuhunkin osallistutaan. Varmistathan, että voit osallistua kaikkiin lähipäiviin sekä välityöskentelyyn.

  • ma 6.9.
  • ti 28.9.
  • ke 20.10
  • ke 3.11.

Toteutus tilanteesta riippuen joko Työ2.0Lab tai Teams.

Verkkotyöskentelyllä Howspacessa tuetaan kunkin omaa työssä tapahtuvaa kehittämistä ja käydään pienryhmäkeskusteluja. Valmentajat tuovat verkkoon aihetta havainnollistavaa materiaalia (tekstejä ja kuvia) ja osallistujat tutkivat omaa prosessiaan ja kuvaavat omaa kehittämistyötään ja kokeiluitaan. Alusta muodostaa paikan seminaarimateriaalien rikastamiselle ja ajatusten kehittämiselle erilaisissa ryhmän jäsenten välisissä pienkokoonpanoissa.

Valmentajina toimivat prof. Harri Jalonen ja kehitysjohtaja Petri Uusikylä Frisky & Anjoy Oy:stä sekä PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies) Risto Puutio ja PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies) Jukka-Pekka Heikkilä Metanoia Instituutista. Tämä on osa Valtiokonttorin työelämäpalveluiden kehittäjävalmennuskokonaisuutta, mutta muutama paikka on tarjolla myös valmennukseen ulkopuolelta valtioyhteisöstä tuleville. Se kustannetaan kuitenkin kehittäjävalmennuksen budjetista eikä maksa virastoille mitään mahdollisten matkakustannusten lisäksi.

Sitovat ilmoittautumiset tästä
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.8. klo 15.00.

Lisätietoja: liisa.virolainen(at)valtiokonttori.fi