Kehittäminen systeemisessä ja kompleksisessa toimintaympäristössä

Kompleksisuusajattelussa kiinnitetään huomiota systeemin osien – yksittäisten toimijoiden, yksiköiden, organisaatioiden, arvoketjujen tai esimerkiksi verkostojen – väleihin, vuorovaikutukseen. A:sta ei seuraakaan aina B, eikä B:stä C. Maailma ei ole lineaarinen ja kausaalisesti purettavissa osiin, vaikka jotkut prosessit sitä ovatkin. Kaikki ei ole kompleksista, mutta mitä enemmän kytköksiä, sitä enemmän kompleksisuutta.

Tätä tutkimme kokonaisuudessa, joka rakentuu virtuaali- ja live-työskentelystä ja sisältää kolme – neljä työpajapäivää Helsingissä sekä verkkotyöskentelyä Howspace–alustalla. Prosessi käynnistyy verkossa tehtävällä orientaatiolla ja siihen liittyvällä tehtävällä.

Työpajapäivien aikana käydään läpi kompleksisuusajattelua työn kehittämisen näkökulmasta alustuksin, keskusteluin, harjoituksin ja tehtävin.

Verkkotyöskentelyllä tuetaan kunkin omaa työssä tapahtuvaa kehittämistä ja käydään pienryhmäkeskusteluja. Kouluttajat tuovat verkkoon aihetta havainnollistavaa materiaalia (tekstejä ja kuvia) ja osallistujat tutkivat omaa prosessiaan ja kuvaavat omaa kehittämistyötään ja kokeiluitaan. Alusta muodostaa paikan seminaarimateriaalien rikastamiselle ja ajatusten kehittämiselle erilaisissa ryhmän jäsenten välisissä pienkokoonpanoissa.

  • 22.9.
  • 20.10.
  • 17.11.
  • 1.12.

Varmistathan, että voit osallistua kaikkiin lähipäiviin sekä välityöskentelyyn.

Näissä neljässä lähipäivässä kerääntyy aimo annos ymmärrystä toimimisesta systeemisesti kompleksisessakin maailmassa. Kokonaisuus saattaa vähän venyttää aivonystyröitä, mutta on saanut erinomaista palautetta antoisuudestaan ja antanut sekä ymmärrystä että työkaluja kompleksisten ilmiöiden hahmottamiseen ja niissä toimimiseen.

Toteuttajina tässä on timanttinen tiimi: prof. Harri Jalonen ja kehitysjohtaja Petri Uusikylä Frisky & Anjoy Oy:stä ja PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies) Risto Puutio ja PsT, MSc (Systemic Leadership & Organization Studies) Jukka-Pekka Heikkilä Metanoia Instituutista.

Ilmoittaudu tästä