Kehittäjävalmennus 2024 (20.3.2024 – 11.2.2025)

Johtajana, esihenkilönä, asiantuntijana valtiolla? Rakenna itsellesi kehittäjäidentiteetti!

Uusi työ rakentuu entistä enemmän yhteisen ajattelun, jatkuvan oppimisen ja uudistumiskyvyn varaan. Oppimisen, joka tapahtuu yhdessä, moniäänisesti ja rajoja ylittäen. Rajojen ylittämisestä ja yhteiskehittämisestä puhuvat myös Orpon hallitusohjelma ja Julkisen hallinnon strategia. Pitäisikö teilläkin rakentaa siltaa yli organisaatiorajojen ja tarkastella asioita suurempien systeemien perspektiivistä ja kehittää ilmiölähtöisesti? Kaipaatko sinäkin taitoja, joilla luotsata työtänne eteenpäin? Tervetuloa kehittäjävalmennukseen 2024!

Kehittäjävalmennuksen tavoitteena on lisätä kehittämisosaamista ja poikkihallinnollisuutta ja -hierarkisuutta valtiohallinnossa. Haluamme rakentaa alustaa valtiohallinnossa työskenteleville ja avata näkymää eri perspektiiveistä suurempiin kokonaisuuksiin. Prosessi tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusia valmiuksia kehittäjänä toimimiseen, syventää ja päivittää olemassa olevaa osaamista sekä liittyä kehittäjäverkostoihin ja tehdä yhteistyötä yli monenlaisten rajojen.

Punaisena lankana tässä kehittäjävalmennuksessa ovat uuden työn maailma, verkostoituminen, dialogisuus ja fasilitointitaidot – ihmisten kanssa toimiminen.

Kyse on kokonaisuudesta, joka koostuu läsnä- ja virtuaalitapaamisista, e-Oppivan moduuleista ja pienryhmissä tapahtuvasta ryhmäsparrauksesta. Lisäksi täytät oppimispäiväkirjaa ja toteutat kehittämistehtävän ja/tai kokeilun omassa virastossasi tai yhdessä toisten virastojen kehittäjien kanssa. Oppimisalustana on Howspace.

Prosessi kestää kokonaisuudessaan noin vuoden ja koostuu kuudesta kaikille yhteisestä osiosta, kahdesta vapaavalintaisesta teemakokonaisuudesta (1–4 päivää) sekä vähintään kahdesta eOppivan kurssista. Kutsut myös mukaan sparraajaksesi jonkun kokeneen kehittäjän yhteisistä verkostoista, mieluusti oman organisaatiosi ulkopuolelta.

Matkalle lähdetään 20.–21.3.2024 internaatissa pääkaupunkiseudulla.

Yhteisiä osuuksia ovat aloitusinternaatin lisäksi

 • Dialogi 10. ja 25.4.2024 – läsnätoteutus, Helsinki
 • Fasilitointi 15.5.2024 – läsnätoteutus, Helsinki
 • Uusi työ ja jatkuva oppiminen 4.9.2024 – läsnätoteutus, Helsinki
 • Valtiohallinto ja AI 12.11.2024 – virtuaalinen toteutus, Teams
 • Loppureflektio 11.2.2025 – läsnätoteutus, Helsinki

Valinnaisia moduuleja ovat ainakin

 • Ekosysteemiajattelu 29.10.2024 – läsnätoteutus, Helsinki
 • Ennakoinnin ABC 18.9.2024 – läsnätoteutus, Helsinki
 • Kestävä kehitys valtiohallinnossa 8.10.2024 – läsnätoteutus, Helsinki
 • Palvelumuotoilu 30.5.2024 ja 13.6.2024 – läsnätoteutus, Helsinki
 • Ratkaisukeskeisyys 6.6.2024 koko pv (Helsinki) ja 29.8. klo 13.30 – 15.30 Teams
 • Systeemisyys- ja kompleksisuusajattelu kehittämisessä ilmoitetaan myöhemmin
 • Tietojohtaminen 4. ja 13.12. aamupäivät, Teams
 • Virtuaalifasilitointi 22.8., 12. ja 26.9. 2024, aamupäivät, Teams

Valtiokonttori vastaa pakollisten osuuksien kustannuksista internaatin kokouspakettia ja yöpymistä ja muita mahdollisia matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta. Internaattikustannukset ovat n. 350 € ilman matkakustannuksia ja päivärahoja. Yhteinen illanvietto ja yöpyminen edesauttavat verkostoitumista ja ovat siten sangen suositeltavia, ellei pakollisia. Kaikille yhteiset osuudet pidetään pääasiallisesti Pasila-Sörnäinen akselilla Helsingissä, osa valinnaisista on virtuaalisia. Tiedot täydentyvät 2024 aikana.

Valmennukseen otetaan enintään 24 – 26 esimiestä tai asiantuntijaa, jotka heidän oma organisaationsa on valtuuttanut toimimaan kehittäjinä ja osallistumaan myös eri kehittäjäverkostojen toimintaan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja yliorganisaatioiden tapahtuvan kehittämisen ja yhteistyön edistämiseksi.

Hakemukset pyydämme viimeistään 1.2.2024 mennessä tämän linkin kautta

Lisätietoja: Liisa Virolainen (0295 50 2652), etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi tai tyoelamapalvelut (at) valtiokonttori.fi.