Kehittäjävalmennus 2023

Johtajana, esihenkilönä, asiantuntijana valtiolla? Rakenna itsellesi kehittäjäidentiteetti!

Uusi työ rakentuu entistä enemmän yhteisen ajattelun, jatkuvan oppimisen ja uudistumiskyvyn varaan. Kaipaatko sinäkin taitoja, joilla luotsata työtänne eteenpäin? Pitäisikö rakentaa siltaa yli organisaatiorajojen ja tarkastella asioita suurempien systeemien perspektiivistä ja kehittää ilmiölähtöisesti? Tervetuloa kehittäjävalmennukseen 2023!

Kehittäjävalmennuksen tavoitteena on lisätä kehittämisosaamista ja poikkihallinnollisuutta sekä yhteistyötä läpi hierarkian valtiohallinnossa. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusia valmiuksia kehittäjänä toimimiseen, syventää ja päivittää olemassa olevaa osaamista sekä liittyä kehittäjäverkostoihin ja tehdä yhteistyötä yli monenlaisten rajojen. Kenen tehtäviin työn tekemisen tapojen ja rakenteiden kehittäminen ei kuuluisi?

Punaisena lankana tässä kehittäjävalmennuksessa ovat uuden työn maailma, verkostoituminen, dialogisuus ja kokeilevuus.

Kyse on kokonaisuudesta, joka koostuu läsnä- ja virtuaalitapaamisista, eOppivan moduuleista ja pienryhmissä tapahtuvasta ryhmäsparrauksesta. Lisäksi täytät oppimispäiväkirjaa ja toteutat kehittämistehtävän ja/tai kokeilun omassa virastossasi tai yhdessä toisten virastojen kehittäjien kanssa. Oppimisalustana on Howspace.

Prosessi kestää kokonaisuudessaan vajaan vuoden ja koostuu neljästä kaikille yhteisestä osiosta, kahdesta vapaavalintaisesta teemakokonaisuudesta (1–4 päivää) sekä vähintään kahdesta eOppivan kurssista, joista saat listan aloitusinternaattiin mennessä. Kutsut myös mukaan sparraajaksesi jonkun kokeneen kehittäjän esim. Kaikun tai Työ2.0-verkostoista.

Matkalle lähdetään 21.–22.3.2023 internaatissa pääkaupunkiseudulla.

Yhteisiä osuuksia ovat aloitusinternaatin lisäksi:

• Dialogi 18.4. ja 11.5.2023 – läsnätoteutus, Helsinki
• Fasilitointi 25.5.2023 – läsnätoteutus, Helsinki
• Uusi työ ja jatkuva oppiminen 13.9.2023 – läsnätoteutus, Helsinki
• Valtiohallinto ja AI 8.11.2023 – virtuaalinen toteutus, Teams
• Loppureflektio 25.1.2024 – läsnätoteutus, Helsinki

Valinnaisia moduuleja ovat ainakin:

• Ratkaisukeskeisyys 8.6.2023 koko pv ja 1.9.2023 klo 13.00–15.00
• Virtuaalifasilitointi 25.8., 8.9. ja 22.9.2023 aamupäivät – virtuaalinen
• Systeemi- ja kompleksisuusajattelu kehittämisessä – ilmoitetaan myöhemmin, 4 pv
• Vastuullisuus valtiolla 5.10.2023, läsnä
• Ilmiölähtöisyys 18.10.2023
• Ennakointi 16.11.2023
• Tietojohtaminen 1.12. ja 15.12. Aamupäivät -virtuaalinen toteutus, Teams

Valtiokonttori vastaa pakollisten osuuksien kustannuksista internaatin kokouspakettia ja yöpymistä (mikä edesauttaa verkostoitumista ja on siten sangen suositeltavaa, ellei pakollista) ja muita mahdollisia matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta. Internaattikustannukset ovat n. 350 € ilman matkakustannuksia ja päivärahoja. Kaikille yhteiset osuudet pidetään pääasiallisesti läsnätilaisuuksina Työ2.0Labissa Helsingin keskustassa, osa valinnaisista on virtuaalisia. Tiedot täydentyvät 2023 aikana.

Valmennukseen otetaan enintään 26 esimiestä tai asiantuntijaa, jotka heidän oma organisaationsa on valtuuttanut toimimaan kehittäjinä ja osallistumaan myös eri kehittäjäverkostojen toimintaan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja yliorganisaatioiden tapahtuvan kehittämisen ja yhteistyön edistämiseksi.

Hakemukset pyydämme 1.2.2023 mennessä tämän linkin kautta.

Lisätietoja antaa Liisa Virolainen (0295 50 2652), etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi tai kaiku(at)valtiokonttori.fi.