Johtajana, esimiehenä, asiantuntijana valtiolla? Rakenna itsellesi kehittäjäidentiteetti!

Uusi työ rakentuu entistä enemmän yhteisen ajattelun, jatkuvan oppimisen ja uudistumiskyvyn varaan. Kaipaatko sinäkin taitoja, joilla luotsata työtänne eteenpäin? Pitäisikö rakentaa siltaa yli organisaatiorajojen ja tarkastella asioita suurempien systeemien perspektiivistä ja kehittää ilmiölähtöisesti? Ehkä juuri Sinä olisit oiva osallistuja pilotoimaan uutta kehittäjävalmennustamme, jonka tavoitteena on lisätä kehittämisosaamista valtiohallinnossa. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden hankkia uusia valmiuksia kehittäjänä toimimiseen, syventää ja päivittää olemassa olevaa osaamista sekä liittyä kehittäjäverkostoihin ja tehdä yhteistyötä yli monenlaisten rajojen.

Punaisena lankana ovat uuden työn maailma, verkostoituminen, dialogisuus ja kokeilevuus.

Kyse on kokonaisuudesta, joka koostuu läsnätapaamisista, e-Oppivan moduuleista ja pienryhmissä tapahtuvasta virtuaalivalmennuksesta. Lisäksi täytät oppimispäiväkirjaa ja toteutat kehittämistehtävän ja/tai kokeilun omassa virastossasi tai yhdessä toisten virastojen kehittäjien kanssa.

Prosessi kestää kokonaisuudessaan vuoden ja koostuu neljästä kaikille yhteisestä osiosta, yhdestä tai kahdesta vapaavalintaisesta teemakokonaisuudesta (1–3 päivää) sekä vähintään kahdesta eOppivan kurssista, joista saat listan aloitusinternaattiin mennessä. Kutsut myös mukaan sparraajaksesi jonkun kokeneen kehittäjän esim. Kaikun tai Työ2.0-verkostoista.

Matkalle lähdetään 10.–11.3. internaatissa Majvikissa Kirkkonummella. Muihin yhteisiin osuuksiin kuuluvat seuraavat:

  • Erätauko-dialogi 2.4. ja 23.4.2020
  • Fasilitointimenetelmät 27.5.2020
  • Uusi työ ja jatkuva oppiminen 26.8.2020
  • Oppimisen jakamispäivä 16.2.2021

Valinnaisia moduuleja ovat

  • Ennakointi
  • Ratkaisukeskeisyys
  • Ilmiölähtöisyys
  • Systeemi- ja kompleksisuusajattelu kehittämisessä
  • Virtuaalifasilitointi
  • Tietojohtaminen

Nämä toteutetaan pääosin syksyllä 2020, ja aikataulu selviää koulutuksen alkuun mennessä. Vuoden kuluessa voidaan myös toteuttaa työpajoja muistakin aihealueista, jotka voi sisällyttää valinnaisiin osuuksiin. Näistä informoimme myöhemmin.

Valtiokonttori vastaa pakollisten osuuksien kustannuksista internaatin kokouspakettia ja yöpymistä (mikä edesauttaa verkostoitumista ja on siten sangen suositeltavaa) ja muita mahdollisia matka- ja majoituskuluja lukuunottamatta. Osa valinnaisista moduuleista saattaa sisältää kohtuullisen korvauksen siinä tapauksessa, että toteuttaja on valtioyhteisön ulkopuolinen palveluntuottaja. Internaattikustannukset ovat n. 265 € ilman matkakustannuksia ja päivärahoja.

Pilottiin otetaan enintään 26 esimiestä tai kehittämisasiantuntijaa, jotka heidän oma organisaationsa on valtuuttanut toimimaan kehittäjinä ja osallistumaan myös eri kehittäjäverkostojen toimintaan ammattitaidon ylläpitämiseksi ja yli organisaatioiden tapahtuvan kehittämisen ja yhteistyön edistämiseksi.

Hakemukset pyydämme 1.2.2020 mennessä tämän linkin kautta >

Osallistujille ilmoitetaan valinnasta viimeistään 11.2.2020.

Lisätietoja antavat Liisa Virolainen (0295 50 2652) tai Tuija Hytönen (0295 50 2222), etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi, tai kaiku@valtiokonttori.fi.