Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja toimintaan/ eOppiva-koulutus

Koulutus avaa kolmen esimerkin kautta mitä eroa on ongelmakeskeisellä ja ratkaisukeskeisellä ajattelulla ja mitä hyötyä on ratkaisukeskeisyyden tuomisesta organisaatioiden, ryhmien ja johtamisen arkeen. Saat myös vinkkejä siitä miten voit harjoitella ja toteuttaa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa käytännössä.

Siirry tästä eOppivan Johdatus ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja toimintaan -koulutukseen.