Jo viides Ekosysteemikoulu pyörähtää käyntiin syyskuussa 2024. Kokoa tiimisi ja kiihdytä yhteistyötä! (9.9.2024 -28.1.2025)

Onko sinulla työpöydälläsi ilmiö, joka on monitulkintainen, helppoja ratkaisuja karkaava ja monen muunkin viranomaisen tai kolmannen tai yksityisen sektorin pähkäilemä polttava mutta vähän hähmäinen haaste? Kaipaatko selkänojaa lähteä tutkimaan ja ratkomaan sitä monialaisessa tiimissä yhdessä oppien? Työ2.0:n ekosysteemikoulu on siis sinulle!

Orpon hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti ”Valtionhallinnon kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja ilmiölähtöisyyteen”. Tämä antaa meille vahvan viestin jatkaa ekosysteemimäisen toimintamallin lanseerausta osaksi valtionhallinnon toimintatapoja.

Toteutus perustuu ensimmäisen Ekosysteemikoulun perustelleella rakennettuun sivustoon ”Elävänä ekosysteemeissä – arvoa yhteiskehittämisestä” valtiolla.fi –sivustolla: https://www.valtiolla.fi/ekosysteemit/. Sitä ryhmät opiskelevat itsenäisesti ja poimivat teemoja ja työskentelypohjia omien tarpeidensa mukaan. Yhteisissä tapaamisissa pohdimme systeemistä kehittämistä kompleksisessa maailmassa, haemme perspektiiviä tulevaisuusmuotoilusta, toteutamme kokeilun ja tutkimme vaikuttavuutta. Viisi puolipäivää on lyhyt aika, mutta raamittaa työskentelyä ja antaa teille vauhtia jatkotyöstöönkin.

Syksyllä 2024 käynnistyvän prosessin tavoitteena on edelleen tukea mukaan lähteviä tiimejä ilmiönsä työstämisessä ekosysteemimäisesti.

Mukaan otettavilta tiimeiltä edellytetään

1. Tahtotilaa työstää aitoa ongelmaa uudella tavalla, uusia yhteistyökumppaneita mukaan kutsuen ja uudenlaisia ratkaisuja etsien. Etsi jo hakuvaiheessa kumppaneita mukaan oman virastosi ulkopuoleltakin. Kutsuva taho voi olla muukin kuin valtion toimija, mutta tiimissä tulee olla vähintään yksi valtion virasto tai laitos, joka toimii asian tiimoilta.

2. Sitoutumista itse- ja yhdessäohjautuvaan oppimisprosessiin, joka edellyttää tiimeiltä myös itsenäistä työskentelyä yhteisten tapaamisten välillä sekä Elävänä ekosysteemeissä -arvoa yhteiskehittämisestä -sivustolla olevien työkalujen hyödyntämistä.

3. Panosta sekä oman tiimin työn tulosten että koko prosessin oppien ja oivallusten levittämiseen ja kytkemiseen muihin käynnissä oleviin kehittämisprosesseihin.

Aikataulu

1. ma 9.9.2024 klo 12.30 – 16.00
2. to 10.10.2024 klo 9.00 – 13.00
3. ke 6.11.2024 klo 12.30–16.00
4. to 12.12.2024 klo 12.30–16.00
5. ti 28.1.2025 klo 9.00–12.00

Näiden lisäksi kannattaa alkaa jo kalenteroida tiimien omia tapaamisia yhteisten kertojen välileihin sekä jättää aikaa kotitehtävien tekemiselle.

Lähtökohtaisesti tapaamme yhdessä ja samassa tilassa Helsingissä, emme Teamsissä. On osoittanut, että osallistujakokemus on näin intensiivisempi ja hankkeiden keskinäinen verkostoituminen onnistuu parhaiten. Joissakin osioissa läsnäolo on työskentelymenetelmän vuoksi myös selkeä edellytys.

Mitä enemmän talous kiristyy, sitä fiksumpaa on yhdistää voimavaroja!

Ilmoittaudu siis mukaan viimeistään 19.8. klo 16.00

Lisätietoja Liisa Virolainen, Valtiokonttori (etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi), 0295 502 652 ja Johanna Kotipelto (etunimi.sukunimi@vero.fi), 029 512 5177