Hybridityö on monipaikkaisuutta, osa 3: Hajautetut virtuaalitiimit toimintamallina 1.4.

Hajautettu tiimityö ei ole uusi ilmiö vaan sitä on ollut kauan myös valtiohallinnon monipaikkaisissa virastoissa, jossa on ollut tavallista, että tiimin jäsenet voivat istua eri paikkakunnilla. Myös teknologian ja yhteyksien nopea kehitys viime vuosina on lisännyt huimasti mahdollisuuksia ajasta ja paikasta riippumattomaan työhön.

Etätyöt ja monipaikkaisuus lisäävät etäisyyksiä ja siten myös etäjohtamista työntekijöiden ollessa eri toimipisteissä ja esimiehen ollessa eri toimipisteessä kuin tiimi. Pandemia-ajan myötä hajautettu tiimityöskentely on entistä ajankohtaisempaa kaikkialla valtiohallinnossa. Monipaikkaisuus edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä mm. johtamiseen ja työhyvinvointiin, mutta se uusia mahdollisuuksia mm. rekrytoinnin kannalta.

  1. Klo 8-9 webinaariosuudessa kuullaan mitkä ovat virtuaalitiimien onnistumisen avaimet ja lisäksi hajautettua tiimityöskentelyä ja monipaikkaisuutta lähestytään eri näkökulmista kolmen virastopuheenvuoron kautta.
  2. Klo 9-11: Keskustellaan konkreettisista hyvistä käytännöistä, työvälineistä ja toimintatavoista, joiden avulla hajautetun virtuaalitiimin toimintaa voidaan edesauttaa. Tule keskustelemaan ja vertaisoppimaan kollegoiden kokemuksista. Kuulemme myös case-esimerkin miten verohallinnossa on tuettu monipaikkaisten tiimien toimintaa.

Esitysmateriaalit
Virtuaalitiimien onnistumisen avaimet, Paula Helle
Monipaikkaisen työn johtaminen, Kaisa Uotila, Valtori
Monipaikkainen rekrytointi, Aino Heikkinen, Digi- ja väestötietovirasto
Työhyvinvointi monipaikkaisessa työssä, Johanna Snellman, Maanmittauslaitos

Lisätietoja: tilaisuudet yleisesti heikki.korhonen@gov.fi ja ilmoittautumisiin liittyen marianne.savinen@gov.fi