Fasilitointi asiantuntijan työssä – eOppiva-koulutus

Fasilitointi on toimivia kokouksia, parempia palavereja, merkityksellistä yhdessä tekemistä ja sitoutumista yhteisiin päämääriin. Fasilitointi työtapana antaa rajoja ja raameja yhteiselle tekemiselle, mutta toisaalta luottaa osallistujien luovuuteen ja mahdollistaa paremman yhteistyön.

Mitä opin?

  • Fasilitoinnin perusteita, peruskäsitteitä ja filosofiaa
  • Fasilitoinnin prosessista ja kuinka valita menetelmiä
  • Kuinka rakennetaan toimiva työpaja

Siirry eOppiva-koulutukseen tästä.