Epävarmuuden aika – kuinka ymmärtää systeemistä muutosta 7.2. klo 15-16

Tervetuloa askelen lähemmäksi systeemisen muutoksen ymmärrystä!

7.2. klo 15 julkaistaan Työ 2.0 Labissä kirja Epävarmuuden aika – Kuinka ymmärtää systeemistä muutosta.

Petri Uusikylän ja Harri Jalosen kokoama kirjoittajajoukko, joka koostuu tutkijoista ja työelämän kehittäjistä, tarkastelee kirjassa systeemistä muutosta yhteiskunnan, organisaatioiden ja yksilöiden näkökulmista. Kirjan 12 artikkelia avaavat systeemiajattelun lähtökohtia, lisäävät ymmärrystä ilmiöiden taustalla olevasta keskinäisriippuvuudesta, kertovat, mistä kompleksisuusajattelussa on kyse ja tarjoavat välineitä systeemisen tulkinnan ja analyysin tekemiselle. Myös allekirjoittaneilla Työ 2.0 Lab -tiimiläisillä on ollut kunnia olla pienellä osuudella mukana.

Kuulemme julkistamistilaisuudessa niin kirjoittajien kuin töissä Suomelle -virkahenkilöiden ajatuksia siitä, missä olemme nyt ja miten toimia näinä epävarmoina, haavoittuvina ja yhteen kietoutuneina aikoina, oppien ja oivaltaen kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Tule mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan – olethan osa systeemiä nimeltä Suomi – Eurooppa – maailma!

Ilmoittaudu oheisesta linkistä 3.2.2023 klo 23 mennessä, joko livenä labiin tai Teamsin kautta!

Lab -tiimin puolesta,

Liisa Virolainen ja Virpi Einola-Pekkinen

 

Työ 2.0 Lab on syntynyt unelmasta tehdä ja oppia asioita yhdessä, rajat ylittäen, ilmiölähtöisesti ja ihmiskeskeisesti. Onnistuaksemme tarvitsemme yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja tukevia rakenteita ja alustoja: fyysisiä, virtuaalisia, sosiaalisia ja mentaaleja. Työ 2.0 Lab on kaikkien valtionhallinnossa työskentelevien sekä yhteistyökumppaniemme käytössä oleva yhteiskehittämisen alusta. Labin toiminnan kehittämisen takana on konsortio, johon kuuluvat Senaatti-kiinteistöt, Valtiokonttori, Valtori, HAUS ja VM. Lisätietoa täältä: https://tyo-2-0-lab.fi/