Ekosysteemikoulu II:n opit ja oivallukset jaetaan 15.6. klo 12-16

Työ 2.0 Labin organisoima ”Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa” –valmennusprosessi päättyy kesäkuussa. On siis aika korjata ja jakaa hedelmät!

Ekosysteemimäinen, ilmiöitä laajassa yhteistyössä tarkasteleva toimintatapa on tullut jäädäkseen Suomen julkishallintoon ja laajemmin koko yhteiskuntaan. Uusien ratkaisujen löytäminen edellyttää hallinnolliset ja sektorirajat ylittävää, tiivistä ja tasavertaista yhteistyötä sekä yhteistä tahtotilaa. Tarvitaan myös yhteistyön fasilitointia sekä rohkeutta kokeilla uusia ja erilaisia polkuja kohti ratkaisuja.

Mukaan lähti 11 monitoimijatiimiä, joiden ratkomat teemat liittyvät mm. kuntien kulttuuripalvelujen yhdenvertaiseen saavutettavuuteen, yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana olevan tiedon avoimuuteen, toimintaympäristön jatkuvaan ja ennakoivaan seurantaa sekä maankäyttö- ja maanpeitetiedon dataekosysteemin tiedon tuottajaverkoston toimintamallin kehittämiseen. Tiimien työn tukena on myös toiminut joukko julkishallinnossa tai sen rajapinnassa ansioituneita ekosysteemitoimijoita.

Olet tervetullut kuulemaan, mitä Kohti kokeilevaa ekosysteemitoimintaa -prosessiin osallistuneet tiimit ovat tehneet ja oppineet. Voit ilmoittautua paikalle Työ 2.0 Labiin (Yliopistonkatu 5, 3. krs) tai Teams linjoille silloin kun se sinulle parhaiten sopii! Ilmoittaudu mukaan viimeistään 8.6.

OHJELMA:

12.00-13.30

Mitä teimme, mitä opimme, miten jatkamme: Tiimien työn hedelmiä käyvät läpi tiimiläiset ja heidän sparraajansa.

13.30-14.00

Innovaatioportfoliot systeemisen muutoksen raamittajina: Mikael Seppälä, Laurea AMK & Systems Change Finland.

14.00-15.00

Näkemyksiä ja  kokemuksia ekosysteemikehittämisestä: Johanna Kotipelto, Vero & Antti Joensuu.

15.00 – 15.45

Kohti uutta hallituskautta – Tämän kohdan puhujat varmistuvat myöhemmin.

15.45 – 16.00

Mitä me opimme, mitä seuraavaksi: Virpi Einola-Pekkinen, VM  ja Liisa Virolainen, Valtiokonttori.