Prosessi- ja johtamisjärjestelmän uudistaminen Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueella