Pääkäsittelyihin liittyvien työvaiheiden kehittäminen