Ennakoivan johtamisen systematisointi ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen