Avitettu hybridityö – työn ja yhteistyön virittäminen