Sairaanhoitaja pesemässä käsiä

Omahoitajamalli paransi yhteistyötä ja luottamusta

Riihimäen vankilan poliklinikalla suunniteltiin ja otettiin käyttöön omahoitajamalli, jonka myötä jokaisella vangilla on vastuuhoitaja. Hoitajien aloitteesta tapahtunut muutos on tehostanut hoitotyötä ja parantanut työhyvinvointia.

Selkeämpi hoito ja levollisempi mieli olivat hoitajien mielessä, kun Riihimäen vankilan poliklinikalla alettiin suunnitella omahoitajamallin käyttöönottoa.

Aloite toimintamallin kehittämiseen tuli nimenomaan hoitajilta itseltään vuosien kokemuksen perusteella. Aiempi malli oli osoittautunut hankalaksi ja kuormittavaksi, eikä miellyttänyt täysin tekijöitä tai asiakkaitakaan. Potilaat joutuivat kertomaan jokaisella hoitokerralla samat asiat uudelleen, koska hoitaja vaihtui aina. Hoitajat itsekään eivät ehtineet paneutua potilaisiinsa toivottuun tapaan, koska hoidettavana oli noin 200 vankia.

Ratkaisuksi ideoitiin muutos, joka noudattelee muunkin henkilöstön rakenteita. Vangeilla on selkeä vastuuvirkamiehet, lääkäri ja hammaslääkäri, joten hoitajat halusivat siirtyä samanlaiseen malliin. Potilaat jaettiin vastuuhoitajille osastoittain.

Puolta vuotta myöhemmin Riihimäen poliklinikan hoitajat ovat yhtä mieltä siitä, että aktiivisuus asian suhteen kannatti.

”Jos on tyytymätön nykyiseen malliin, niin oma aloitteellisuus ja ideointi ovat tärkeitä. Rummuttamalla ajatusta sitten myös esimiehille voidaan saada aikaan muutoksia,” hoitajat sanovat.

Aiemmin työt poliklinikalla tehtiin kiertoviikoin. Yksi hoitaja jakoi lääkkeet, kaksi teki potilasvastaanottoa ja neljäs hoiti toimistotöitä, kuten ajanvarauksia tutkimuksiin sekä tulevien ja lähtevien vankien asioita. Työpiste vaihtui joka viikko, jolloin siirtymät osoittautuivat haasteiksi. Työtä oli jatkettava siitä, mihin kollegan työt olivat jääneet. Ajoittain asioiden selvittelyyn meni tarpeettoman paljon aikaa ja jotkut asiat saattoivat jopa jäädä huomaamatta.

Muutosta alettiin suunnitella vuoden 2020 mittaan. Uusi toimintamalli otettiin käyttöön syksyllä ja jo muutamien kuukausien jälkeen alettiin huomata, että omahoitajamalli parantaa asiointia kaikkien kannalta.

Aiemmassa mallissa yhtä potilasta hoiti vuorollaan kolme eri hoitajaa. Nyt asetelman voisi kääntää toisinpäin; jokainen hoitaja hoitaa kolmea potilasta. Yhteistyö on parantunut joka suuntaan. Nyt on selvää, mikä asia on kenenkin vastuulla ja tiedetään, ketä voidaan tarvittaessa lähestyä.

”Alussa oli hetken rankempaa, koska vastuu muuttui ja vastuu potilaasta oli täysin itsellä. Jo kevättalveen mennessä työhyvinvointi oli kuitenkin parantunut huomattavasti,” hoitajat jatkavat.

”Asiat eivät jää odottamaan siten, että muistaa jonkin jääneen kesken, mutta ei aina kiireen keskellä ehdi tarttua siihen. Samalla on lisääntynyt luottamus, koska hommat tulevat hoidettua. On kiva mennä kotiin, kun aina on sellainen tunne, että on saanut jotain aikaiseksi. Myös töihin on kivempi tulla. Olo on rennompi ja luottavaisempi. Työn pystyy suunnittelemaan paremmin ja keskeneräisyyden tunne on vähentynyt.”

Itse hoitotyössä koetaan nyt olevan aiempaa vähemmän esteitä ja hidastavia tekijöitä. Tieto liikkuu sujuvasti ja vuorovaikutus potilaiden kanssa on avoimempaa. Tietoisuus potilaan voinnista ja esimerkiksi tehdyistä tutkimuksista tuntuu hoitajista paremmalta. Vastuut ja työnjako ovat selkeämpiä ja hoitosuunnitelmakin täsmällisempi.

”Kuntouttavan työn näkökulmasta tästä on hyötyä myös tuttuuden kautta. Koemme meillä olevan nyt parempi keskusteluyhteys potilaisiin ja kynnys jutella vähän vaikeammistakin asioista on madaltunut,” hoitajat kertovat.

Omahoitajamallista oli jo jonkinlaisia kokemuksia hoitajien aiemmilta työpaikoilta. Niissä tilanne on ollut rajallisien resurssien vuoksi osin pakon sanelema. Yhden hoitajan hoitaessa potilasta alusta loppuun kokonaisuus kuitenkin pysyy hoitajan kädessä. Nyt samaa haluttiin kokeilla suljetun vankilan toiminnassa.

Riihimäen vankilan poliklinikan mallia on esitelty jo muuallekin. Myönteisten kokemusten myötä laajemminkin on alettu miettiä, sopisiko samanlainen malli myös muiden poliklinikoiden toimintaan.

Tutustu Riihimäen vankilan omahoitajamallin esitysmateriaaliin

Teksti: Matias Strozyk