Olivia Assefa

Politiikan ja viestinnän opiskelija, Helsingin yliopisto

Olivia Assefa opiskelee politiikkaa ja viestintää Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Valtiolla.fi -sivuston freelance-toimittajaksi hän päätyi viestinnän opiskelijoiden ainejärjestön Media ry:n kautta osana harjoittelua.

Opintojensa ohella Olivia toimii viestintävastaavana Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisön Helsinki Think Companyn hallituksessa, jossa hän on päässyt hyödyntämään viestinnän oppeja monipuolisissa tehtävissä. Hän on opinnoissaan kiinnostunut etenkin organisaatioviestinnästä ja taloustieteestä.

Harjoittelu freelance-toimittajana on tuonut Olivialle paljon arvokasta kokemusta viestinnän tehtävistä. Olivia koki erityisen mielenkiintoiseksi sen, että hän pääsi perehtymään vastuullisuuden ja yhteiskehittämisen teemoihin, sekä pääsi haastattelemaan alan asiantuntijoita aiheiden tiimoilta.

olivia.assefa@gmail.com