Hyppää sisältöön
Kiusaamisvapaa ja turvallinen työyhteisö vuorovaikutusta ja työhyvinvointia kehittämällä

Hankkeen aikaansaamat muutokset näkyisivät erityisesti henkilöstön välisessä yhteistyössä ja työpaikan ilmapiirissä. Näiden asioiden kehittyessä vaikutukset laajenevat myös työmotivaatioon ja sitä kautta työn laatuun. Tämä tarkoittaa, että projektilla on vaikutusta työssä..

Innostavaa ja onnellista työtä

Hankkeen tavoitteena on rakentaa malli työidentiteettien tunnistamiseen ja kehittämiseen työyhteisössä ja samalla tuottaa verkkokurssit eOppivaan AVI:n kurssin pohjalta. Työidentiteettien tukemisen ja kehittämisen mallin ja verkkokurssien tavoitteena on tukea koko henkilöstöä..

Verkostoista voimaa: tuomioistuinten ICT-yhdyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen ja osaamisen yhteiskehittäminen

Digitalisaatioon valmistautuminen ja tuomioistuinten toiminnan muutoksen tukeminen on merkittävin oikeuslaitoksen muutosjohtamishanke tulevien vuosien aikana. Käynnissä on kaksi mittavaa toiminnan muutosta, sähköistä työskentelyä ja digitalistoitumisosaamista edellyttävää hanketta AIPA- ja HAIPA -hanke…

Yhdessä kohti 2020-lukua

Käräjäoikeus on kokenut vuonna 2010 verkostouudistuksen, joka on kokonaisuudessaan pantu täytäntöön vasta vuodenvaihteessa 2015-2016 ja siirrytty toimimaan pelkästään Hämeenlinnan kansliassa. Vuoden 2019 alusta voimaan tulee seuraava käräjäoikeusverkostouudistus, joka vaikuttaa tuomiopiirin..